(Návrh)

 

 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

číslo........

 

zo dňa................

 

 

k návrhu na zrušenie úlohy  v bode B.1  uznesenia vlády SR č. 316 z 30. apríla 2003 k správe o plnení úloh vyplývajúcich z Komplexného programu boja so zločinnosťou a na zrušenie úlohy v bode B.2 opatrenie č. 8 uznesenia vlády SR č. 163 z 12. marca 2008 k Schengenskému akčnému plánu Slovenskej republiky na roky 2008 – 2009

 

 

Číslo materiálu:

 

Predkladateľ:

podpredseda vlády a minister vnútra

Vláda

A.          zrušuje

 

A.1.               úlohu v bode B.1  uznesenia vlády SR č. 316 z 30. apríla 2003  pre ministra vnútra – predkladať na rokovanie vlády správu o plnení úloh vyplývajúcich z aktualizovaného Komplexného programu boja so zločinnosťou schváleného uznesením vlády SR č. 24 z 15. januára 2003 k aktualizovanému Komplexnému programu boja so zločinnosťou,

A.2.               úlohu v bode B.2 opatrenie č. 8 uznesenia vlády SR č. 163 z 12. marca 2008  pre podpredsedu vlády a ministra vnútra - zriadiť rozpočtovú organizáciu Úrad hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.