UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 316

z 30. apríla 2003

 

k správe o plnení úloh vyplývajúcich z Komplexného programu boja so zločinnosťou

 

Číslo materiálu:

2828/2003

Predkladateľ:

minister vnútra

Vláda

A.          schvaľuje

A.1.               správu o plnení úloh vyplývajúcich z  Komplexného programu boja so zločinnosťou;

B.          ukladá

ministrovi vnútra

B.1.                predkladať na rokovanie vlády správu o plnení úloh vyplývajúcich z aktualizovaného Komplexného programu boja so zločinnosťou schváleného uznesením vlády SR č. 24 z 15. januára 2003 k aktualizovanému Komplexnému programu boja so zločinnosťou

                                                do 30. apríla každoročne

C.          zrušuje

C.1.               úlohu v bode C.1 pre ministra vnútra v uznesení vlády SR č. 306 z 27. marca 2002 – predložiť na rokovanie vlády a následne Národnej rade SR správu o plnení úloh vyplývajúcich z Komplexného programu boja so zločinnosťou za rok 2002,

C.2.               uznesenie vlády SR č. 483 z 9. júna 1999 ku Komplexnému programu boja so zločinnosťou.

Vykoná:         minister vnútra