Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. júl 2020, pondelok
 

Nemecká spolková republika

 1. Dohoda o zrušení vízovej povinnosti medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko (výmen nót Praha, 27. júna 1990)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 340/1990
  - nadobudnutie platnosti: 1. júla 1990
 2. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o spolupráci v boji proti organizovanej kriminalite (Praha, 13. septembra 1991)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 631/1992
  - nadobudnutie platnosti: 29. septembra 1992
 3. Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Bavorským štátnym ministerstvom vnútra (Mníchov, 28. septembra 1993)
 4. Vykonávací protokol k Dohode medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Bavorským štátnym ministerstvom vnútra z 28. septembra 1993 (Bratislava, 2. decembra 1993)
 5. Protokol o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Spolkovým archívom Spolkovej republiky Nemecko (Koblenz, 16. novembra 1998)
 6. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vojnových hroboch (Bratislava, 2. marca 1999)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 344/2000
  - nadobudnutie platnosti: 12. augusta 2000
 7. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o readmisii a prevoze osôb (Berlín, 19. februára 2003)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 117/2003
  - nadobudnutie platnosti: 20. mája 2003
 8. Vykonávací protokol k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o readmisii a prevoze osôb (Berlín, 19. februára 2003)