Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. február 2023, pondelok
 

Nominácia členov poradného orgánu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mládeže

Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková ako zriaďovateľ poradného orgánu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mládeže (ďalej len poradného orgánu) vyhlasuje dňa 28. 8. 2020 v zmysle čl. 3, odst. 10 štatútu poradného orgánu  splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mládeže verejnú výzvu na nominácie členov/členiek do uvedeného poradného orgánu.

Cieľom poradného orgánu je podporiť aktívny a participatívny prístup k integrácii prostredníctvom zmysluplného zapojenia mladých Rómov a Rómiek do tvorby, vykonávania, monitorovania, preskúmavania a vykazovania opatrení zameraných na Rómov.

Mladí ľudia sami definovali potrebu byť aktívne zapojení do tvorby politík, do prípravy opatrení, ktoré ovplyvnia najmä ich život v budúcnosti. Vytvorenie poradného orgánu bude pre nich príležitosťou vyjadriť sa k aktuálnym otázkam, ktoré splnomocnenec rieši a zároveň budú mať prístup ku všetkým potrebným informáciám.

Požiadavky na členov poradného orgánu:

  • nominovaný rómsky mládežník má vek do 30 rokov,
  • prečítal/ a si štatút poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mládeže (tvorí prílohu výzvy),
  • podporuje ciele a aktivity, ktoré by ako člen/ka poradného orgánu mal vykonávať a do ktorých by sa mal/ a zapájať,
  • súhlasí s aktívnou účasťou na aktivitách poradného orgánu a s potrebou pripraviť sa zodpovedne na každé zasadnutie poradného orgánu,

Za člena poradného orgánu môže byť nominovaný rómsky mládežník do 30 rokov, ktorého nomináciu podporia min. 20 ďalší zástupcovia rómskej mládeže. Nominácia za člena/ členku poradného orgánu obsahuje:

  • vyplnený elektronický formulár (spolu s nahranými prílohami)
  • nominačný list s podporou od minimálne 20 ďalších rómskych mládežníkov (nahrať naskenovaný do formulára),
  • životopis (nahrať naskenovaný do formulára)

Návrhy nominácií na členov/členky výboru je možné predkladať v termíne do 30. septembra 2020. Nominácie sa predkladajú elektronicky prostredníctvom formuláru, ktorý nájdete tu.

Štatút poradného orgánu nájdete tu (PDF, 305 kB).

Nominačný list nájdete tu (DOCX, 88 kB).

Informácie k ochrane osobných údajov nájdete tu. (PDF, 206 kB)

V prípade otázok nás môžete kontaktovať mailom na adrese TA.13G4@SKUQSRA.RSUQG4@.

 

eu emblem

Tieto aktivity sú financované z programu Európskej únie - Práva, rovnosť a občianstvo (2014 - 2020). These activities are funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).