Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Novinky

04/12/2019

 

Ochranárik Foto (JPG, 123 kB)

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ opäť v Holíči

Dňa 2. decembra 2019 sa z príležitosti Národného dňa čísla tiesňového volania 112 konalo v Kongresovom centre na zámku v Holíči (bývalá tabačiareň) slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“. Tento rok bolo témou „Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne“. Súťaž bola vyhlásená pre  materské školy, základné školy I. a II. stupňa a špeciálne základné školy. Do súťaže sa celkom zapojilo 22 predškolských a školských zariadení, ktoré zaslali celkove 259 prác. Porota pod vedením PhDr. Lenky Látalovej, PhD. ako víťazov jednotlivých kategórií vybrala Adelu Pechovú z MŠ Lúčky Holíč, Anetu Petríkovú zo ZŠ Bernolákova Holíč Skalica za I. stupeň základných škôl, Natáliu Václavíkovú zo ZŠ Bernolákova Holíč za II. stupeň základných škôl a Samuela Michaloviča Špeciálnej základnej školy Skalica. Osobitnou cenou prednostky Okresného úradu Skalica JUDr. Viery Kučerovej za tvorivý prístup bola Rebecca Križankvá zo ZŠ Bernolákova Holíč.  Cenou primátora mesta Holíč PhDr. Zdenka Čambala bola ocenená Tereza Lukáčová zo ZŠ Bernolákova Holíč. Po prvý krát bola udelená i cena vedúceho odboru krízového riadenia okresného úradu, ktorú získali deti z MŠ Holíč Lúčky, trieda Tiger, cena riaditeľa OR HaZHZ Skalica, ktorú získal Alexander Milik zo ZŠ Školská 2, Holíč a cena riaditeľa OR PZ Skalica, ktorú získal Adam Sedlák z MŠ Holíč Lúčky, trieda Lienka. Ceny víťazom odovzdala prednostka Okresného úradu Skalica JUDr. Viera Kučerová, PhDr. Zdenko Čambal, primátor mesta Holíč, plk. Ing. Jozef Obuch, riaditeľ OR policajného zboru Skalica, pplk. Ing. Jozef Jankovič, riaditeľ OR Hasičského a záchranného zboru Skalica, Ing. Milan Gajdoščík, vedúci odboru krízového riadenia  OÚ Skalica a za družobný okres Hodonín  mjr. Ing. Jarmila Brázdová z územného odboru Hodonín Hasičského a záchranného zboru juhomoravského kraja, ktorá zároveň víťazom jednotlivých kategórií odovzdal upomienkové predmety. Podujatie malo vysokú úroveň, ktorú svojím vystúpením spestrili žiaci Základnej umeleckej školy Holíč a aj vďaka sponzorom, ktorými boli: mesto Holíč, frm. Schaeffler spol s r.o. Skalica, Jednota SD Senica a Trnavský samosprávny kraj.

 

02/10/2019

Ochranárik propozície (PDF, 231 kB)

Propozície okresného kola výtvarnej  súťaže 

 „Ochranárik  čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“

06/12/2018

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“  v Holíči

V uplynulých dňoch sa z príležitosti Národného dňa čísla tiesňového volania 112 konalo v Kongresovom centre na zámku v Holíči (bývalá tabačiareň) slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“. Tento rok bolo témou „Veď aj ja som záchranár“. Súťaž bola vyhlásená pre  materské školy, základné školy I. a II. stupňa a špeciálne základné školy. Do súťaže sa celkom zapojilo 20 predškolských a školských zariadení, ktoré zaslali celkove 283 prác. Porota pod vedením Mgr. Jany Hotařovej zo ZUŠ Skalica ako víťazov jednotlivých kategórií vybrala Simonu Héskovú z MŠ Lúčky Holíč, Tomáša Danihela zo ZŠ Vajanského Skalica za I. stupeň základných škôl, Alexandra Poliačika zo ZŠ Kopčany za II. stupeň základných škôl a Richarda Krajčoviča  zo Špeciálnej základnej školy Skalica. Osobitnou cenou prednostky okresného úradu Skalica JUDr. Viery Kučerovej za tvorivý prístup bola ocenená kolektívna práca detí MŠ Dubovce a chovanca Detského domova Skalica Františka Bartoša.  Cenu primátora mesta Holíč PhDr. Zdenka Čambala bola ocenená Leontýna Ághová z MŠ Lúčky Holíč. Ceny víťazom odovzdala prednostka Okresného úradu Skalica JUDr. Viera Kučerová, PhDr. Zdenko Čambal, primátor mesta Holíč, plk. Ing. Jozef Obuch, riaditeľ OR policajného zboru Skalica, pplk. Ing. Jozef Jankovič, riaditeľ OR Hasičského a záchranného zboru Skalica, Ing. Milan Gajdoščík, vedúci odboru krízového riadenia  OÚ Skalica a za družobný okres Hodonín  plk. Ing. Martin Červenka riaditeľ územného odboru Hodonín Hasičského a záchranného zboru juhomoravského kraja, ktorý zároveň víťazom jednotlivých kategórií odovzdal upomienkové predmety. Podujatie malo vysokú úroveň, ktorú svojím vystúpením spestrili deti z Materskej školy Holíč Lúčky a aj vďaka sponzorom, ktorými boli: mesto Holíč, frm. Schaeffler spol s r.o. Skalica, Jednota SD Senica a Trnavský samosprávny kraj. Výstavka najkrajších prác bola inštalovaná v priestoroch frm Schaeffler spol. s r.o. pri príležitosti Mikulášskeho večierka pre deti zamestnancov.

Výsledková listina (PDF, 119 kB)- VÝSLEDKOVÁ LISTINA

10/09/2018

Propozície okresného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany

Ochranárik propozície (PDF, 1 MB)

11/12/2017

Mladí záchranári civilnej ochrany súťažili na Gazárke

24. ročník Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany sa tento rok  uskutočnil po štvrtý raz ako spoločné okresné kolo okresov Skalica a Senica dňa 3.mája 2018 v priestoroch rekreačného strediska Gazárka v Šaštíne Strážoch. Do súťaže sa prihlásilo 19 súťažných družstiev a to 11 z okresu Skalica a 8 z okresu Senica. Ako hosť sa súťaže zúčastnili žiaci z družobného okresu Hodonín. Vlastnú súťaž otvoril vedúci odboru krízového riadenia OÚ Skalica Ing. Gajdoščík, ktorý okrem hlavných aktérov privítal riaditeľa súťaže a prednostu OÚ Senica Ing. Vladimíra Kocourka, zástupcu riaditeľa a prednostku OÚ Skalica JUDr. Vieru Kučerovú i rad hostí, medzi ktorými boli  primátor mesta Šaštín Stráže Ing. Jaroslav Suchánek, zástupcovia Ministerstva vnútra SR vedený Ing .Lýdiou Keruľovou, PhD. , prednostku Okresného úradu Trnava Ing. Gabrielu Józan Horváth, zástupcov družobného okresu Hodonín vedený plk. Ing. Martinom Červenkom, DiS., riaditeľom územného odboru HZS Juhomoravského kraja a  zástupcovia záchranárskych zložiek IZS, ktorí prišli túto aktivitu podporiť. Po oficiálnom úvode riaditeľ súťaže  slávnostne zahájil vlastné zápolenie. Následne hlavný rozhodca Mgr. Igor Janšák informoval súťažiach o priebehu súťaže a vyzval prvé družstvo na štart. Súťažiaci plnili úlohy vo vedomostnom teste, požiarnej ochrane, streľbe zo vzduchovky, zdravotníckej príprave, orientácii v prírode a topografii a na záver plnili úlohy z oblasti civilnej ochrany. Na základe dosiahnutých výsledkov sa víťazom za okres Skalica stali žiaci zo ZŠ, Strážnická 1, Skalica, na druhom mieste skončili súťažiaci zo ZŠ, Bernolákova 5, Holíč, na treťom mieste žiaci zo ZŠ Kopčany a za okres Senica sa víťazmi stali žiaci zo ZŠ V.P. Tótha, družstvo “A“, ktorý zároveň získali i putovný pohár pre celkového víťaza . Družstvá umiestnené na prvých troch miestach zároveň postupili na krajské kolo, ktoré prebehlo dňa 10. 5. 2018 v priestoroch Kamenného mlyna v Trnave. Tu treba poznamenať, že výrazný úspech dosiahlo súťažné družstvo zo ZŠ, Sasinkova 530, Kopčany, ktoré sa v silnej konkurencii umiestnilo na krásnom 4. mieste z 21 súťažiacich. Záverečné slovo na spoločnom okresnom kole patrilo prednostke OÚ Skalica JUDr. Kučerovej, ktorá všetkým poďakovala za účasť a vyslovil presvedčenie, že i v budúcnosti sa budú zapájať do podobných aktivít zameraných na ochranu života, zdravia a majetku a pomoc priateľom v núdzi.

Víťazi - spoločné foto (JPG, 79 kB)  Foto1 (JPG, 78 kB)  Foto2 (JPG, 77 kB)  Foto3 (JPG, 81 kB)

Výsledková listina:okres Skalica  (PDF, 283 kB) okres Senica (PDF, 268 kB)

11/12/2017

Ochranárik 2017

 Vyhodnotenie ochranárika  2017 v Holíči

V uplynulých dňoch sa z príležitosti Národného dňa čísla tiesňového volania 112 konalo v Obradnej miestnosti Mestského úradu Holíč slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“. Tento rok bolo témou „Akú záchranársku techniku som videl zasahovať a čím by som pomohol ja“. Súťaž bola vyhlásená pre  materské školy, základné školy I. a II. stupňa a špeciálne základné školy. Do súťaže sa celkom zapojilo 17 predškolských a školských zariadení, ktoré zaslali celkove 230 prác. Porota pod vedením Mgr. Gabriely Vávrovej ako víťazov jednotlivých kategórií vybrala Alexandra Šantavého z MŠ Skalica, elokované pracovisko Hurbanova, Mareka Tokoša z MŠ a ZŠ Prietržka za I. stupeň základných škôl, Simonu Iršovú zo ZŠ Bernolákova 5 Holíč za II. stupeň základných škôl a Gyulu Czéreho zo Špeciálnej základnej školy Skalica. Osobitnou cenou za tvorivý prístup bola ocenená Aneta Mikulová z MŠ Radošovce. Ceny víťazom odovzdala prednostka Okresného úradu Skalica JUDr. Viera Kučerová, PhDr. Zdenko Čambal, primátor mesta Holíč, plk. Ing. Jozef Obuch, riaditeľ OR policajného zboru Skalica, pplk. Ing. Jozef Jankovič, riaditeľ OR Hasičského a záchranného zboru Skalica, Ing. Milan Gajdoščík, vedúci odboru krízového riadenia  OÚ Skalica a za družobný okres Hodonín  plk. Ing. Martin Červenka riaditeľ územného odboru Hodonín Hasičského a záchranného zboru juhomoravského kraja

Výsledková listina (PDF, 61 kB) 

 

Fotogaléria Ochranárik 2017

Ochranárik 2017

Vernisáž Skalica

Ocenené práce - Materské školy

Ocenené práce - Špeciálna škola

Ocenené práce - Základné školy I. stupeň

Ocenené práce - Základné školy II. stupeň

Cena prednostky OÚ Skalica  (JPG, 125 kB)

12/05/2017

Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany  tento rok v Kopčanoch

 23. ročník Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany sa tento rok  uskutočnil ako spoločné okresné kolo okresov Skalica a Senica dňa 4.mája 2017 v priestoroch športového areálu v obci Kopčany. Do súťaže sa prihlásilo 19 súťažných družstiev a to 8 z okresu Skalica a 11 z okresu Senica. Ako hosť sa súťaže zúčastnili žiaci z družobného okresu Hodonín. Vlastnú súťaž otvoril vedúci odboru krízového riadenia OÚ Skalica Ing. Gajdoščík, ktorý okrem hlavných aktérov privítal riaditeľku súťaže a prednostku OÚ Skalica JUDr. Vieru Kučerovú, zástupcu riaditeľa a prednostu OÚ Senica Ing. Vladímra Kocourka i rad hostí, medzi ktorými boli podpredseda  Trnavského samosprávneho kraja a primátor mesta Holíč PhDr. Zdenko Čambal, zástupcovia Ministerstva vnútra SR vedený Ing .Lýdiou Keruľovou, PhD. , prednostka Okresného úradu Trnava Ing. Gabriela Józan Horváth, prednosta OÚ Hlohovec Ing. Peter Spál, Jozef Hudák, vedúci odboru krízového riadenia OÚ Trnava, zástupcovia družobného okresu Hodonín vedený plk. Ing. Martinom Červenkom, DiS., riaditeľom územného odboru HZS Juhomoravského kraja, zástupcovia záchranárskych zložiek IZS, starostovia obcí a zástupcovia sponzorov, ktorí prišli túto aktivitu podporiť. Po tomto úvode riaditeľka  slávnostne zahájila súťaž. Po nej sa ujal slova podpredseda trnavského samosprávneho kraja, ktorý vo svojom príhovore vysoko vyzdvihol aktuálnosť poriadania podobných aktivít zameraných na ochranu života, zdravia a majetku. Na záver v mene predsedu trnavského samosprávneho kraj odovzdal pri príležitosti významného životného jubilea Ing. Milanovi Gajdoščíkovi „Pamätnú medailu predsedu TTSK“ za aktívnu prácu a osobný prínos pri ochrane zdravia, života a majetku občanov. Po tomto slávnostnom akte hlavný rozhodca Mgr. Igor Janšák informoval súťažiach o priebehu súťaže a vyzval prvé družstvo na štart. Súťažiaci plnili úlohy vo vedomostnom teste, požiarnej ochrane, streľbe zo vzduchovky, zdravotníckej príprave, orientácii v prírode a topografii a na záver plnili úlohy z oblasti civilnej ochrany. Na základe dosiahnutých výsledkov sa víťazom za okres Skalica stali žiaci zo ZŠ, Vajanského 2, Skalica, ktorý zároveň získali i putovný pohár pre celkového víťaza  a za okres Senica žiaci zo ZŠ V.P. Tótha, družstvo “A“,. Víťazi zároveň postupujú na Majstrovstvá SR. Tieto budú v termíne 13.-15.6.2017 v Gabčíkove.. Všetky zúčastnené družstvá ako i ich vedúci boli odmenený vecnými cenami o ktoré sa postaralo Ministerstvo vnútra SR a sponzori. Záverečné slovo patrilo prednostovi OÚ Senica Ing. Kocourkovi, ktorý všetkým poďakoval za účasť a vyslovil presvedčenie, že i v budúcnosti sa budú zapájať do podobných aktivít zameraných na ochranu života, zdravia a majetku a pomoc priateľom v núdzi. Fotodokumentáciu z podujatia možno nájsť na facebooku na adrese civilnaochrana&112.

Výsledková listina okres Skalica (PDF, 247 kB)   Výsledková listina okres Senica (PDF, 245 kB)

FOTO1 (JPG, 154 kB)    FOTO2 (JPG, 171 kB)   FOTO3 (JPG, 158 kB)   Foto galéria z podujatia

02/12/2016

OCHRANÁRIK 2016

Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR vyhlásila už 4. ročník výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ na tému „Záchranár civilnej ochrany – môj kamarát“, do ktorej sa zapojil i okres Skalica. Odbor krízového riadenia ako gestor v rámci okresu oslovil všetky samosprávy a oznámil im podmienky súťaže. Na základe tejto výzvy sa do projektu zapojilo 27 predškolských a školských zariadení a 1 detský domov, ktorí do súťaže zaslali celkove 148 prác.

Ochranárik 2016 (PDF, 188 kB)        Výsledková listina (PDF, 130 kB)          Foto galéria z podujatia

13/06/2016

Staň sa s „Brum-COm“ záchranárom

Okresný úrad Skalica, odbor krízového riadenia v spolupráci s dobrovoľnými záchranármi civilnej ochrany okresov Skalica  a Senica, Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru Skalica, Okresným riaditeľstvom Policajného zboru Skalica, obcou Radošovce a Materskou školou Radošovce v rámci projektu “Staň sa z Brum-COm záchranárom“ zorganizovali dňa 7. júna 2016 v priestoroch Základnej školy Radošovce spoločnú akciu, kde sa deti zapájali do rôznych aktivít zameraných na ochranu života, zdravia, majetku a pomoci priateľovi v núdzi. Organizátori pripravili 5 stanovíšť kde sa deti naučili rozoznávať bezpečný a nebezpečný odpad v domácnosti, odvážny absolvovali prechod tunelom, naučili sa hádzať záchranným kolesom, naučili sa zásady prvej pomoci a nakoniec hasili malý požiar. Na záver spoločne zhliadli ukážku zákroku policajného služobného psa, oboznámili sa s výstrojom a výzbrojou policajta a hasiči im predviedli jazdu na štvorkolke a ukázali zariadenie zásahového vozidla. Na akcii sa okrem čelných predstaviteľov okresu zúčastnil i štátny tajomník MV SR Ing. Rudolf Urbanovič, ktorý v záverečnom príhovore vysoko hodnotil takúto spoluprácu a vyslovil presvedčenie, že Okresný úrad Skalica spolu s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému v okrese bude i naďalej podobné aktivity pripravovať a realizovať.

 Rozžiarené detské očká a široké úsmevy boli neklamným znakom, že akcia bola úspešná čo skonštatovala i Mgr. Macková, riaditeľka MŠ Radošovce, ktorá vyslovila presvedčenie, že i do budúcnosti sa bude  takáto spolupráca rozvíjať. A na záver otázka:  „Prečo sa stať záchranárom práve s Brum-COm? No predsa preto, lebo je to maskot malých záchranárov – veľký maco v uniforme záchranára.

Foto1 (JPG, 182 kB)  Foto2 (JPG, 198 kB)

23/05/2016

Dobrovoľní záchranári CO v akcii

V súlade s plánom prípravy dobrovoľných záchranárov civilnej ochrany okresov Skalica a Senica bolo dňa 19. mája 2016 vykonané spoločné taktické cvičenie jednotky hasičského a záchranného zboru Senica, hasičská stanica Kúty spolu s dobrovoľnými hasičskými zbormi okolitých obcí, dobrovoľných záchranárov civilnej ochrany a záchranárov slovenského červeného kríža v priestoroch Železničnej stanice Kúty. Témou cvičenia likvidácia následkov a poskytovanie pomoci postihnutým osobám pri možnej havárii osobného vlaku s veľkým počtom postihnutých osôb. Za okres Skalica sa ako dobrovoľní záchranári CO zúčastnili Ing. Alexander  Gorbatenkov, Mgr. Lucia Vojtková, Katarína Beranová, Peter Čmarada, Juraj Kubík, Ľubomír Winkler, Václav Petráš, Mária Matuškovičová, Katarína Ďurišová, ktorí preukázali vysoký stupeň odbornej prípravy a praktických zručností nadobudnuté v rámci predchádzajúcej odbornej prípravy, čo konštatovali i zodpovední funkcionári pri predbežnom vyhodnotení splnenia úloh cvičenia.

Foto1 (JPG, 144 kB)   Foto2 (JPG, 182 kB)   Foto3 (JPG, 122 kB)   Foto4 (JPG, 160 kB)

16/05/2016

Súťaž mladých záchranárov 2016

 V utorok 10.5. sa v areáli Základnej školy Ul.V.P.-Tótha uskutočnilo spoločné okresné kolo Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany okresov Skalica a Senica, ktoré zorganizovali odbory krízového riadenia Okresných úradov Skalica a Senica. Súťaže sa zúčastnilo 18 zmiešaných družstiev základných škôl okresov Senica a Skalica. Teoretické vedomosti museli preukázať v teste kde boli otázky z civilnej ochrany, prvej pomoci, požiarnej ochrany a dopravnej výchovy. Praktické zručnosti preverili rozhodcovia na stanovištiach hasenie malých požiarov, použitia ochranných masiek spojené s prechodom zamoreným prostredím a použitím improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany. Ďalej využili znalosti z topografie, zloženia evakuačnej batožiny a varovných signálov civilnej ochrany. Ich presnú mušku vyskúšalo stanovište streľby zo vzduchovky a zapotili sa pri praktickom poskytovaní prvej pomoci. Najlepšie všetko zvládlo družstvo ZŠ Ul. V.P.-Tótha Senica „B“, ktoré by sa malo zúčastniť majstrovstiev Slovenska v mesiaci jún. Druhí skončili žiaci ZŠ Komenského ul. Senica o jediný bod pred družstvom ZŠ Čáry. Z okresu Skalica sa najlepšie umiestnili súťažné družstvá zo Základnej školy, Vajanského 2. Skalica, ZŠ Školská 2 Holíč a ZŠ Radošovce „C“. Touto cesto ďakujeme všetkým pedagógom, ktorí sa podieľali na príprave súťažných družstiev ako i samotným súťažiacim. Taktiež ďakujeme  aj dobrovoľníkom civilnej ochrany, členom HaZZ a členkám SČK, ktorí súťaž organizačne zabezpečili.

Výsledková listina (PDF, 203 kB)

Foto1 (JPG, 187 kB)   Foto2 (JPG, 233 kB)   Foto3  (JPG, 200 kB)  Foto4 (JPG, 192 kB)   Foto5 (JPG, 167 kB)   Foto6 (JPG, 137 kB)   Foto7 (JPG, 172 kB)   Foto8 (JPG, 168 kB)   Foto9 (JPG, 148 kB)

25/02/2016

„ODBORNÁ PRÍPRAVA SAMOSPRÁV 2016“

Odborná príprava primátorov a starostov okresu Skalica

Okresný úrad Skalica, odbor krízového riadenia zorganizoval dňa 23. februára 2016 za aktívnej pomoci Obecného úradu Petrova Ves odbornú prípravu primátorov miest a starostov obcí okresu Skalica. Príprava sa uskutočnila v priestoroch jedálne Roľníckeho družstva Petrova Ves a bola zameraná na problematiku hospodárskej mobilizácie, civilnej ochrany a obrany. Akcie sa zúčastnilo z pozvaných 21 samospráv 19, čo činí cca 90,5 %-nú účasť. Cieľom prípravy  bolo oboznámiť rozhodujúcich funkcionárov samospráv o  aktuálnej problematike hospodárskej mobilizácie, krízového riadenia a civilnej ochrany a obrany v podmienkach miest a obcí okresu. Potešujúci je fakt, že  sa zúčastnení starostovia aktívne zapájali do jej priebehu a mali celý rad podnetných návrhov na zlepšenie súčasného stavu . Zamestnanie otvoril a viedol prednosta okresného úradu Skalica Ing. Marian Honza, CSc a ako hosť sa jej zúčastnila poslankyňa NR SR JUDr. Viera Kučerová. Jednotlivé prednášky prezentovali členovia krízového štábu okresu Skalica, ktorí sa zamerali hlavne na plnenie úloh a opatrení pri riešení následkov mimoriadnej udalosti a spoluprácu samospráv s orgánmi štátnej správy pri eliminácii jej následkov. Vo svojich príspevkoch vyzdvihli skutočnosť, že úlohy v tejto oblasti sú v podmienkach okresu zodpovedne plnené.  Napriek tejto bezo sporu pozitívnej  skutočnosti poukázali i na nedostatky a problémy, ktoré sa vyskytujú najmä pri práci s programom EPSIS a komunikáciou s oddelením obrany štátu, odboru krízového riadenia Okresného úradu Trnava. Záverečná diskusia len podčiarkla fakt, že tejto problematike je nutné naďalej venovať náležitú pozornosť.

08/02/2016 

Dobrovoľníci hodnotili

V piatok 5. februára 2016 sa v priestoroch Územného spolku Slovenského červeného kríža v Senici uskutočnilo vyhodnotenie činnosti dobrovoľných záchranárov civilnej ochrany zo spoločnej záchrannej jednotky CO okresov Skalica a Senica. Vyhodnotenia, ktoré zorganizovali odbory krízového riadenia Okresných úradov Skalica a Senica sa zúčastnili i dobrovoľný záchranári z okresu Skalica.  Rokovanie viedol vedúci odboru krízového riadenia OÚ Senica Mgr. Igor Janšák, ktorý ako hostí privítal prednostov obidvoch okresných úradov Ing. Mariana Honzu, CSc., Ing. Vladimíra Kocourka a riaditeľa  Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Senica kpt. Ing. Milana Černáka. V hodnotiacej správe boli spomenuté všetky aktivity, ktoré dobrovoľníci počas roka vyvíjali. Pozitívne bolo hodnotené ich materiálne – technické zabezpečenie a odborná pripravenosť poskytnúť v prípade potreby pomoc postihnutým následkami mimoriadnej udalosti. Vyzdvihol veľmi dobrú spoluprácu a súčinnosť s Územným spolkom SČK v Senici na čele s riaditeľkou sekretariátu PhDr. Miriam Madunickou, PhD. Na záver rokovania bola z príležitosti životného jubilea drobnou vecnou cenou odmenená dobrovoľná záchranárka Mária Matuškovičová. Po oficiálnej časti nasledovala neformálna diskusia spojená  k krájaním „záchranárskej“ torty, ktorú pripravili senický záchranári.

foto1 (JPG, 96 kB)   foto2 (JPG, 100 kB)   foto3  (JPG, 94 kB)  foto4 (JPG, 96 kB)   

02/12/2015 

Ochranárik očami detí 2015

OCHRANÁRIK OČAMI DETÍ

S cieľom výraznejšie propagovať civilnú ochranu a jej prepojenie s európskym číslom tiesňového volania 112 vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR, sekcia krízového riadenia   pre deti predškolských a školských zariadení, špeciálnych základných škôl a detských domovov výtvarnú súťaž s názvom „Ochranárik očami detí“, do ktorej sa zapojil i okres Skalica. Do súťaže sa prihlásilo celkom 17 predškolských a školských zariadení a jeden detský domov, ktorý spolu zaslali 112 súťažných prác. Z nich detská porota vytvorená z detí navštevujúcich Centrum voľného času Holíč vyhodnotila najlepšie v 5 kategóriách.  V kategórii materských škôl porota udelila 1. miesto Eliške Švrčkovej z MŠ Kátov, v kategórii základných škôl sa víťazmi stali Helena Kojšová zo ZŠ, Vajanského 2,  Skalica a Elena Dobešová zo ZŠ, Bernolákova 5, Holíč. V kategórii špeciálnych ZŠ porota víťazstvo prisúdila Kataríne Kollárovej zo ŠZŠ Gbely a v kategórii detských domovov 4. skupine detí z Detského domova Holíč. Zároveň boli odmenení aj Mgr. Lucia Lovecká a Danka Daňková ako najaktívnejší pedagogickí pracovníc, ktorí deti viedli. Slávnostné vyhodnotenie súťaže prebehlo 1.12. v obradnej miestnosti Mestského úradu Holíč,  kde ceny víťazom odovzdali prednosta Okresného úradu Skalica Ing. Marian Honza, CSc a PhDr. Zdenko Čambal  podpredseda VÚC Trnava a primátor mesta Holíč.   Výstavka všetkých prác je inštalovaná vo vstupnej hale Centra voľného času Holíč.

Výsledková listina (PDF, 212 kB)

foto1 (JPG, 194 kB)  foto2 (JPG, 267 kB)  foto3 (JPG, 231 kB)  foto4 (JPG, 256 kB)  foto5 (JPG, 187 kB)  foto6 (JPG, 269 kB)

25/05/2015 

Mladý záchranár

Súťaž mladých záchranárov CO

Okresné úrady Skalica a Senica, odbory krízového riadenia usporiadali dňa 21. mája 2015 spoločné okresné kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany na futbalovom štadióne v obci Radošovce. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 17 družstiev, z ktorých bolo 7 zo základných škôl okresu Skalica. Podujatie otvoril prednosta okresného úradu Skalica Ing. Marian Honza CSc., ktorý privítal všetkých súťažiacich a osobitne hostí a to prednostov Okresného úradu Senica Ing. Vladimíra Kocourka, prednostu Okresného úradu Hlohovec Ing. Petra Spála a poslanca obecného zastupiteľstva Radošovce Bc. Juraja Mikulu. Po slávnostnom sľube rozhodcov a súťažiacich začalo vlastné zápolenie. Všetky zúčastnené družstvá preukázali vysoký stupeň vedomostí a praktických zručností. Víťazom sa za okres Skalica stalo súťažné družstvo zo Základnej školy Radošovce pod vedením pani učiteľky Mgr. Miroslavy Decsi. Prestávky v súťaži vyplnili príslušníci Okresného riaditeľstva policajného zboru skalica ukážkami práce psovoda a zadržaním páchateľa. Poďakovanie však patrí všetkým pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom, ktorí sa podieľali na príprave súťažiacich a taktiež obci Radošovce, firmám Ján Skála – Stavoimpex Holíč s.r.o., COOP Jednota SD Senica, Prvá teplárenská Holíč, Stardent s.r.o. Holíč a Ing. Milošovi Kmentovi, ktorí súťaž podporili.

Výsledky (PDF, 224 kB)

foto1 (JPG, 89 kB)    foto2 (JPG, 95 kB)   foto3 (JPG, 96 kB)   foto4 (JPG, 64 kB)   foto5 (JPG, 98 kB)

ANALÝZA

 Analýza (PDF, 366 kB)

 

Odborná príprava primátorov a starostov okresu Skalica

Okresný úrad Skalica, odbor krízového riadenia zorganizoval dňa 24. februára 2015 za aktívnej pomoci Mestského úradu Skalica odbornú prípravu primátorov miest a starostov obcí okresu Skalica. Príprava sa uskutočnila v priestoroch veľkej zasadačky MsÚ Skalica a bola zameraná na problematiku hospodárskej mobilizácie. Akcie sa zúčastnilo z pozvaných 21 samospráv 18, čo činí 85,7 %. Potešujúci je fakt, že  sa jej zúčastnili všetci novozvolení starostovia. Cieľom prípravy  bolo oboznámiť rozhodujúcich funkcionárov samospráv o  aktuálnej problematike hospodárskej mobilizácie, krízového riadenia a civilnej ochrany v podmienkach miest a obcí okresu. Zamestnanie otvoril a viedol prednosta okresného úradu Skalica Ing. Marian Honza, CSc a ako hosť sa jej zúčastnila poslankyňa NR SR JUDr. Viera Kučerová. Jednotlivé prednášky prezentovali členovia krízového štábu okresu Skalica, ktorí sa zamerali hlavne na plnenie úloh a opatrení pri riešení následkov mimoriadnej udalosti a spoluprácu samospráv s orgánmi štátnej správy pri eliminácii jej následkov. Záverečná diskusia len podčiarkla fakt, že tejto problematike je nutné naďalej venovať náležitú pozornosť.

FOTO1 (JPG, 186 kB)

FOTO2 (JPG, 205 kB)

FOTO3 (JPG, 182 kB)

Informácia pre verejnosť - Chemické látky Chemické látky (PDF, 352 kB)

 

INTEGRÁČIK 2014

 

V súvislosti s propagáciou európskeho čísla tiesňového volania 112 bol 1. december 2014 vyhlásený národným dňom európskeho čísla tieňového volania 112. Pri tejto príležitosti bol vyhlásený 2. ročník výtvarnej súťaže na tému Nakresli svojho Integráčika pre žiakov materských a základných škôl. Zapojili sa do nej aj deti skalickej materskej školy. 19. decembra sa v konšelskej miestnosti radnice uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov a ocenenie najlepších práce detí.

V kategórii materských škôl v okresnom a krajskom  kole si ceny pre víťazov prevzali deti Materskej školy Skalica Elena Kvaltínová, Agáta Pekárková, Viktória Valentová, Matej Kuba a Lenka Ondírková. Ceny si deti prevzali z rúk primátora Skalice Ľudovíta Baráta a prednostu Okresného úradu Skalica Mariána Honzu. 

 FOTO (JPG, 258 kB)

 

Ako sa zachovať pri MU - prezentácia (PPSX, 6 MB) 

Ako sa zachovať pri MU (PDF, 4 MB)