Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

NP PRIM v skratke

Hlavným cieľom projektu je vytváraním inkluzívneho prostredia v MŠ a prostredníctvom práce s rodinou zvýšiť počet detí z marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, ktoré navštevujú MŠ a tým zabezpečiť zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov týchto komunít, ako jeden z nástrojov sociálno-ekonomickej integrácie. 

Doba realizácie projektu: do 31. októbra 2020.

Výška alokácie: 13 287 723,513 €

 

Regionálna sieť

Pre zvýšenú pomoc a podporu implementácie NP PRIM pôsobia v regiónoch Slovenska 9 regionálni koordinátori.

Sídla regionálnych kancelárií: Michalovce, Humenné, Svidník, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Rimavská Sobota, Nitra, Košice a Prešov.

Ich úlohou sieťovať a podporovať spoluprácu všetkých národných projektov „Take away“ balíka: