Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Európsky fond pre utečencov (2008-2013)

O Európskom fonde pre utečencov Legislatíva Výzva Podporené projekty FAQ Kontakty

Európsky fond pre utečencov na roky 2008-2013 bol zriadený Rozhodnutím Europského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES (PDF, 180 kB)z 23. mája 2007 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov. Je pokračovaním 2. fázy ERF II realizovanej v rokoch 2005-2007.

Európsky fond pre utečencov na roky 2008-2013 poskytuje podporu akcií v členských štátoch, ktoré sa týkajú oblasti podmienok prijatia a azylových konaní, integrácie osôb z cieľových skupín, ktoré majú trvalý a stabilný pobyt v členských štátoch; zvýšenia schopnosti členských štátov rozvíjať, monitorovať a hodnotiť svoju azylovú politiku a presídlenia osôb.

Fond podporuje akcie v členských štátoch, ktoré sa týkajú nasledujúcich oblastí:

 1. podmienok prijatia a konaní o udelení azylu;
 2. integrácie osôb;
 3. zvýšenia schopnosti členských štátov rozvíjať, monitorovať a hodnotiť svoju azylovú politiku v zmysle ich záväzkov vyplývajúcich zo súčasných a budúcich právnych predpisov Spoločenstva;
 4. presídlenia osôb;
 5. presunu osôb.

OPRÁVNENÉ AKCIE:

 • zabezpečenie ubytovania alebo služieb v oblasti ubytovania, poskytovanie materiálnej pomoci a zabezpečenei lekárskej alebo psychologickej starostlivosti;
 • odborná príprava na zabezpečenie prístupu žiadateľov o azyl k azylovým konaniam;
 • poskytovanie sociálnej pomoci, informácií alebo pomoci s administrativnými a/alebo sudnými formalitami, právnej pomoci a jazykovej podpory, vzdelávania;
 • poskytovanie informácií miestnym komunitám, ako aj poskytovanie odborného vzdelávania pre zamestnancov misestnych orgánov, ktoré budú prichádzať do styku s osobami prijatými do hostiteľskej krajiny;
 • zabezpečenie presunu osôb z členského štátu, v ktorom sa nachádzajú do členského štátu zodpovedného za preskúmanie príslušnej žiadosti o azyl;
 • akcie na podporu integrácie cieľových skupín a ich trvalej účasti na občianskom a kultúrnom živote; opatrenia zamerané na vzdelávanie, odbornú prípravu, uznanie kvalifikácie a diplomov; akcie, ktoré majú týmto osobám pomôcť k sebestačnosti a umožniť im postarať sa o seba; akcie, ktoré podporujú rovnosť prístupu, ako aj rovnosti výsledkov pri ich kontakte s verejnými inštituciami;
 • akcie podporujúce zhromažďovanie, zostatovanie, používanie a šírenie informácií o krajine pôvodu vrátane prekladu, štatistických údajov o azylových konaniach, prijímaní, integrácii a subjektoch medzinárodnej ochrany;
 • akcie zvyšujúce schopnosť posudzovať žiadosti o azyl vrátane odvolaní prispievajúce k hodnoteniu azylovej politiky;
 • akcie týkajúce sa zriadenia a rozvoja programu presídľovania;
 • v súvislosti s procesom presunu, preskúmanie zdravotného stavu a lekárska starostlivosť pred odchodom; materiálne zabezpečenie; poskytovanie informácií pred odchodom; zabezpečenie cesty; poskytnutie informácií a pomoci ihneď po príchode vrátane tlmočnických služieb.