Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Objednávky

 

 

Od 1.1.2013 dňa zabezpečujú tieto činností Ministerstvo vnútra SR, resp. Centrum podpory Žilina. 

  • Nariadenie vlády SR č. 118 z 30. marca 2011 bolo zrušené v zmysle zákona 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Na základe uvedeného zákona sa objednávky ObÚ Čadca, dňom 1. 1. 2012, zverejňujú na stránke Ministerstva vnútra SR .

  • Nariadenie vlády SR (PDF, 28 kB), ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú. Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2011. - nariadenie zrušené

OBJEDNAVKY V ROKU 2011

1. 1322010_4500146759 (PDF, 133 kB) 18. 1322010_4500142343 (PDF, 25 kB) 35. 1322010_4500133860 (PDF, 25 kB)
2. 1322010_4500144783 (PDF, 137 kB) 19. 1322010_4500137881 (PDF, 31 kB) 36. 1322010_4500131518 (PDF, 25 kB)
3. 1322010_4500138210 (PDF, 25 kB) 20. 1322010_4500139354 (PDF, 26 kB) 37. 1322010_4500130575 (PDF, 26 kB)
4. 1322010_4500146747 (PDF, 29 kB) 21. 1322010_4500140576 (PDF, 27 kB) 38. 1322010_4500131528 (PDF, 26 kB)
5. 1322010_4500153370 (PDF, 29 kB) 22. 1322010_4500139391 (PDF, 25 kB) 39. 1322010_4500130634 (PDF, 29 kB)
6. 1322010_4500152229 (PDF, 27 kB) 23. 1322010_4500139695 (PDF, 25 kB) 40. 1322010_4500130934 (PDF, 26 kB)
7. 1322010_4500153064 (PDF, 28 kB) 24. 1322010_4500139226 (PDF, 30 kB) 41. 1322010_4500129837 (PDF, 24 kB)
8. 1322010_4500151350 (PDF, 28 kB) 25. 1322010_4500139206 (PDF, 25 kB) 42. 1322010_4500130610 (PDF, 26 kB)
9. 1322010_4500149935 (PDF, 27 kB) 26. 1322010_4500138232 (PDF, 25 kB) 43. 1322010_4500128007 (PDF, 31 kB)
10. 1322010_4500150000 (PDF, 25 kB) 27. 1322010_4500131985 (PDF, 29 kB) 44. 1322010_4500130621 (PDF, 24 kB)
11. 1322010_4500150107 (PDF, 28 kB) 28. 1322010_4500138191 (PDF, 27 kB) 45. 1322010_4500126870 (PDF, 29 kB)
12. 1322010_4500150085 (PDF, 25 kB) 29. 1322010_4500135593 (PDF, 28 kB) 46. 1322010_4500126519 (PDF, 27 kB)
13. 1322010_4500147432 (PDF, 26 kB) 30. 1322010_4500132962 (PDF, 26 kB) 47. 1322010_4500126539 (PDF, 25 kB)
14. 1322010_4500147388 (PDF, 26 kB) 31. 1322010_4500134278 (PDF, 25 kB) 48. 1322010_4500126516 (PDF, 26 kB)
15. 1322010_4500147412 (PDF, 25 kB) 32. 1322010_4500134447 (PDF, 26 kB) 49. 1322010_4500126536 (PDF, 25 kB)
16. 1322010_4500147402 (PDF, 25 kB) 33. 1322010_4500131995 (PDF, 27 kB) 50. 1322010_4500126535 (PDF, 25 kB)
17. 1322010_4500145353 (PDF, 25 kB) 34. 1322010_4500132152 (PDF, 27 kB) 51. 1322010_4500126515 (PDF, 24 kB)
                                                                                               52.  1322010_4500150830 (PDF, 28 kB)  
                                                                                              53.  1322010_4500153249 (PDF, 26 kB)

 

         
           

                                                                                      

 

Dátum a čas : 24. 9. 2020, 12:57

Počet prístupov na stránku: 004140

Posledná zmena aktualizácie stránky: 14. 2. 2020, 14:13