Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. január 2020, streda
 

Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor oznamuje,  v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejnenie  obvyklej výšky nájomného za rok 2018

Okres Senica  :  http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=senica

 

Okres Skalica : http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=skalica