Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. november 2019, štvrtok
 

Ochrana prírody a krajiny

 

I N F O R M Á C I E   k   novele  zákona  a  vyhlášky  CITES  od  1.1.2019. (PDF, 256 kB)


          -  Informácia pre verejnosť (PDF, 358 kB)

          -  Tabuľka zmien od 1.1.2019 (PDF, 256 kB)

          -  Druhová karta exemplára živočícha (PDF, 284 kB)

          -  Pokyny na vyplnenie druhovej karty exemplára živočícha (PDF, 282 kB)

 

 

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A   -   Informácia o vyhlásených chránených územiach európskeho významu v Trenčianskom kraji a ich zmenách a aktualizácii. (PDF, 317 kB)

 

Projekt ochrany chráneného stromu Gaštanica, k.ú. Zemianske Podhradie. (PDF, 1 MB)

 

Projekt ochrany Chráneného stromu Gaštan nad Vápenkou, k.ú. Nové Mesto nad Váhom. (PDF, 6 MB)V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

INFORMÁCIA O ZAČATÝCH SPRÁVNYCH KONANIACH JE K DISPOZÍCII TU.