Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. jún 2020, piatok
 

Ochrana prírody a krajiny


Obce okresu Nové mesto nad Váhom
– novelizácia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny – upozornenie na zmeny.
(PDF, 233 kB)I N F O R M Á C I E   k   novele  zákona  a  vyhlášky  CITES  od  1.1.2019. (PDF, 256 kB)

          -  Informácia pre verejnosť (PDF, 358 kB)

          -  Tabuľka zmien od 1.1.2019 (PDF, 256 kB)

          -  Druhová karta exemplára živočícha (PDF, 284 kB)

          -  Pokyny na vyplnenie druhovej karty exemplára živočícha (PDF, 282 kB)

 

Oznámenia o výrube drevín podľa osobitných predpisov v súlade s § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

28. 02. 2020
EKOREM s.r.o., v z. Západoslovenská distribučná a.s., k. ú. Nové Mesto nad Váhom, Čachtice, Častkovce, Podolie, Pobedim, Očkov. (PDF, 1 MB)

28. 02. 2020
EKOREM s.r.o., VN 231 - Nové Mesto nad Váhom  - Ivanovce  - Trenčín. (PDF, 661 kB)

11.02.2020
EKOREM s.r.o., v z. Západoslovenská distribučná a.s., k. ú. Trenčianske Bohuslavice, Nové Mesto nad Váhom. (PDF, 646 kB)

10. 02. 2020
EKOREM s.r.o., VN 606 UMC, k. ú. Nové Mesto nad Váhom (PDF, 630 kB)

03.02.2020

Slovenský vodohospodársky podnik š. p., k. ú. Bošáca. (PDF, 367 kB)

30. 01. 2020
EKOREM s.r.o., k. ú. Nové Mesto nad Váhom – Beckov – Trenčianske Stankovce. (PDF, 665 kB)

23.01.2020
Technické služby Stará Turá, m. p. o., k. ú. Stará Turá. (PDF, 435 kB)

20.01.2020
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., k. ú. Bošáca (PDF, 422 kB)

02.01.2020
Správa ciest TSK. (PDF, 673 kB)
I N F O R M Á C I E   O   Z A Č A T Ý C H   S P R Á V N Y C H   K O N A N I A C H


V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

 01.04.2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny, k. ú. Nové Mesto nad Váhom. (PDF, 133 kB)

10.03.2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny, k. ú. Nová Bošáca. (PDF, 261 kB)

17. 02. 2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny, k. ú. Dolné Bzince. (PDF, 262 kB)

14. 02. 2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny, k. ú. Podolie. (PDF, 263 kB)

28. 01. 2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny, k. ú. Nová Bošáca. (PDF, 266 kB)

22.01.2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny, k. ú. Stará Turá. (PDF, 263 kB)


17.01.2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny, k.ú. Stará Turá. (PDF, 75 kB)