Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2020, sobota
 

Ochrana ovzdušia

16.7.2019

Aktuálna informácia o prekročení limitných hodnôt znečisťujúcich látok na území Trenčianskeho kraja za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019 (PDF, 2 MB)

Informacia o kvalite ovzdusia za rok 2018 (PDF, 2 MB)

Informácia o kvalite ovzdušia za rok 2017 (PDF, 2 MB)

Vyhlásenie začatia uplatňovania opatrení akčného plánu pre k.ú. Trenčín (PDF, 802 kB)

23.1.2017
            
Informácia pre občanov - zvýšené koncentrácie prachových častí Trenčín (PDF, 399 kB)

Informácia pre občanov - zvýšené koncentrácie prachových častí Prievidza (PDF, 397 kB)

 

 

Akčné plány

Právne predpisy na úseku štátnej správy ochrany ovzdušia

Programy na zlepšenie kvality ovzdušia

Ročná správa o prevádzke a kontrole zariadenia na spoluspaľovanie odpadov – výroba cementu prevádzkovateľa Cemmac a.s., Horné Srnie (PDF, 2 MB)  20.5.2019

Zoznam spaľovní a zariadení na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou pod dve tony za hodinu v okrese Trenčín    (PDF, 172 kB)20.5.2019

Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá v okrese Trenčín     (PDF, 191 kB)20.5.2019