Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2023, streda
 

Ochranárik čísla tieňového volania 112 a civilnej ochrany 2020/2021

Informácie pre verejnosť

Sekcia krízového riadenia vyhlásila v školskom roku 2020/2021 VIII. ročník výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ na tému: „Ako som vnímal mojimi očami, využíval čas a pomáhal počas pandémie. Ako by som pred ňou vedel ochrániť školu, rodinu a kamarátov.“

- cieľom súťaže je priblížiť  deťom  hravou formou, rôznorodými umeleckými technikami a formami (napr. výkres, priestorové dielo, textilná bábka, papierová skladačka, figúrka z dreva, modelovacej hmoty alebo iného materiálu, maľovanka, nálepka, samolepka, návrh poštovej známky, návrh kostýmu, plagát, leták, logo, výveska, maskot, pexeso, leporelo a iné) tematiku civilnej  ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 s možnosťou ich ďalšieho využitia v rámci osvety a propagácie zo strany usporiadateľa (napr. maskot, kalendár, pexeso, leporelo, osvetové tlačoviny alebo propagačné predmety).

- motivovať k záujmovej činnosti, mimoškolskému vzdelávaniu, účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času.

Súťaž v rámci okresného kola v Gelnici je vyhlásená pre nasledujúce kategórie:

I.  Deti materských škôl

II.  Žiaci základných škôl I. stupňa

III. Žiaci základných škôl II. Stupňa

IV. Žiaci špeciálnych škôl

Formu a spracovanie prác je popísaná v štatúte výtvarnej súťaže.

Práce môžete zasielať alebo osobne doniesť do 13. novembra 2020 na adresu: Okresný úrad Gelnica, odbor krízového riadenia, Hlavná 1, 056 01 Gelnica.

Kontakt: Mgr. Marek Mitrík, 0905 151 947