Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2023, piatok
 

OCHRANARIK ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA 112 A CIVILNEJ OCHRANY 2018/2019

Informácie pre verejnosť

Sekcia krízového riadenia vyhlásila v školskom roku 2018/2019 VI. ročník výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ na tému: „Veď aj ja som záchranár“.

Cieľom súťaže je priblížiť  deťom  hravou formou, rôznorodými umeleckými technikami a formami (napr. výkres, priestorové dielo, textilná bábka, papierová skladačka, figúrka z dreva, modelovacej hmoty alebo iného materiálu, maľovanka, nálepka, samolepka, návrh poštovej známky, návrh kostýmu, plagát, leták, logo, výveska, maskot, pexeso, leporelo a iné) tematiku civilnej  ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 s možnosťou ich ďalšieho využitia v rámci osvety a propagácie zo strany usporiadateľa (napr. maskot, kalendár, pexeso, leporelo, osvetové tlačoviny alebo propagačné predmety).

Súťaž v rámci okresného kola v Gelnici je vyhlásená pre nasledujúce kategórie:

 I.  Deti materských škôl 

II.  Žiaci základných škôl I. stupňa

III. Žiaci základných škôl II. stupňa

IV. Žiaci špeciálnych škôl

Práce môžete zasielať do 09. novembra 2018 na adresu: Okresný úrad Gelnica, odbor krízového riadenia, Hlavná 1, 056 01 Gelnica.

Kontakt: Ing. Inéz Kruželáková, 0905 151 947