Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. jún 2023, štvrtok
 

Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany

Výsledková listina národného kola 2015  :

1. Kategória : MŠ 

 

P.č.

Meno a priezvisko

Škola /

Umiestnenie

Okres

Vek / trieda

Meno učiteľa

Kraj

115.

Martinka Mečárová

MŠ Škultétyho, Topoľčany

 

3.

miesto

TO

5 rokov

Mgr. Kondrlová

NR

177.

Simona Szitanková

MŠ – Óvoda Rybárska 50,

Rimavská Sobota

 

2.

miesto

RS

5 rokov

BB

33.

Dominik Chrin

ZŠ s MŠ Zemplínske Hámre, okres Snina

1.

miesto

SV

6 rokov

Anna Pargáčová

PO

  

 

2. Kategória : ZŠ I. stupňa

P.č.

Meno a priezvisko

Škola /

Umiestnenie

Okres

Vek / trieda

Meno učiteľa

Kraj

52.

Patrik Ďuriš

ZŠ s MŠ Bušince ,

okres Veľký Krtíš

 

3.

miesto

VK

9 rokov, 4.ročník

BB

268./ 149.

Jana Kovalčíková,

Michal Kovalčík,

Šimon Sedlačko

ZŠ s MŠ Turčianske Teplice

 

2.

miesto

TR

žiaci 3. triedy

Mgr. Martina Michalíková

ZA

162.

Zara Žajdlíková,  2.roč.

Súkromná Základná Škola UNES, Javorová 12, Nitra

 

1.

miesto

NR

Michal Jaššo, 2.roč.

PhDr. Slávka Laurová

NR

 

 

3. Kategória : ZŠ II. stupňa

P.č.

Meno a priezvisko

Škola /

Umiestnenie

Okres

Vek / trieda

Meno učiteľa

Kraj

266/8.

Daniela Sárová

ZŠ Kriváň č.435, Kriváň,

okres Detva

 

3.

miesto

DT

10 rokov, 5.A

Mgr. Mária Sárová

BB

83.

Sarah Krafčíková a   Alexandra Súkeníková

ZŠ Komenského 6,

Stará  Ľubovňa

 

2.

miesto

SL

12 rokov

Mgr. Monika Obrochtová

PO

173.

Katarína Kocáková

ZŠ Sídl.II, Vranov nad Topľou

 

1.

miesto

VT

10 rokov, 5.B

Mgr. Margaréta Borošová

PO

 

 


4. Kategória : ZUŠ

P.č.

Meno a priezvisko

Škola /

Umiestnenie

Okres

Vek / trieda

Meno učiteľa

Kraj

129.

Silvia Valocková

Súkromná Základná umelecká škola QUO VADIS, Zvolen

 

3.

miesto

ZV

10 rokov, 5. A

Mgr. Veronika Davidíková

BB

36.

Elena Chochoľáková

Súkromná ZUŠ  Snina

 

2.

miesto

SV

13 rokov/3. Ročník

Mgr. Jana Dundová

PO

147.

Sophie Jouvénat

ZUŠ Krupina

 

1.

miesto

KA

6.ročník

Mgr. Katarína Krnáčová          

BB

 

 


5. Kategória : Špeciálne školy

P.č.

Meno a priezvisko

Škola /

Umiestnenie

Okres

Vek / trieda

Meno učiteľa

Kraj

249.

Oliver Gábor a Alexandra Horváthová

Špeciálna ZŠ Krompachy, okres Spišská Nová Ves

 

3.

miesto

SN

žiaci 6. triedy

KE

260.

žiaci 9.A triedy

Špeciálna ZŠ Krompachy, okres Spišská Nová Ves

 

2.

miesto

SN

KE

15.

Kristína Póšová

Špeciálna. ZŠ s MŠ, Čajkovského 50, Trnava

1.

miesto

TT

17 rokov

Mgr. Viera Jamrichová

TT

 


6. Kategória : Detské domovy 

 

P.č.

Meno a priezvisko

Škola /

Umiestnenie

Okres

Vek / trieda

Meno učiteľa

Kraj

51.

Veronika, Marko, Richard Rehákovci

Detský domov,  Továrenská 19/5, Spišská Belá, okres Kežmarok   *

 

3.

miesto

KK

14 , 11, a 16 rokov

Mgr. Daniela Baksová

PO

24.

Július Lacko

Detský domov a centrum detí,  kpt. Nálepku, Medzilaborce **

 

2.

miesto

ML

15 rokov

p. Iveta Hrišová

PO

138.

Deti z DD Pastelka vo  Vidinej

Detský domov Pastelka, Vidiná, okres Lučenec

1.

miesto

LC

10-12 rokov / skupina Fiľakovo     ***

Agáta Šimonová

BB

 

Ocenený pedagóg národného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik očami detí“
v kategórii : Najangažovanejší učiteľ a vychovávateľ 
(7.kategória)

Meno učiteľa

Škola

Okres

Pozn.

Mgr. Milena Bilaničová

Materská škola Kysucká, Senec

Senec

Mgr. Katarína Adamčíková

ZŠ Žofie Bosniakovej, Školská 18,                    Teplička nad Váhom

Žilina

ZŠ I.stupňa 

 

Mgr. Vlasta Balajová

ZŠ ul. Slobody 2, Poltár

Poltár

ZŠ II.stupňa 

 

Mgr.  Martina Gondeková

SZUŠ QUO VADIS, Zvolen

Zvolen

ZUŠ

PaedDr. Alžbeta Bartalosová

Spojená škola - Okoč, Gorkého 4/90, Okoč

Dunajská Streda

ŠpŠk

Meno vychovávateľa

Detský domov

Okres

Pozn.

Mgr.  Ervín Onderčin

Detský domov Snina

Snina

DD


Čestné uznanie za Najaktívnejších
národného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik očami detí“ (8.kategória)

 

Ocenenie

Škola

Okres

Najaktívnejšia MŠ

Materská škola G.Haina, Levoča

Levoča

Najaktívnejšia Základná škola

ZŠ s MŠ Dostojevského, Poprad

Poprad

Najaktívnejšia ZUŠ

ZUŠ POLOMKA, detašované pracovisko Beňuš

Brezno

Najaktívnejšia Špeciálna škola

Špeciálna ZŠ Trenčianska Teplá

Trenčín

Najaktívnejší detský domov

Detský domov Mauricius, Kremnica

Žiar nad Hronom

Najaktívnejší okresný úrad

Okresný úrad Vranov nad Topľou

Vranov n.T.

 

Ocenenie za výnimočné dielo národného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik očami detí“ (9.kategória) 

Meno

Škola

Okres

Pozn.

Erik Bilý  (10 rokov)

Detský domov Vranov nad Topľou, 3.špecializovaná samostatná skupina

Vranov n.T.

DD

Ocenenie za najlepšiu prácu národného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik očami detí“ (10.kategória)

Meno

Škola

Okres

Pozn.

Kolektív žiakov 5.ročníka  

Špeciálna základná škola, Tyršova 1, Sobrance

Sobrance

ŠZŠ

Ocenenie za najlepšiu tematickú prácu národného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik očami detí“

Meno

Škola

Okres

Pozn.

Denisa Veliká (9.ročník)  

Špeciálna základná škola internátna, M.R.Štefánika, Trenčianska Teplá

Trenčín

ŠZŠ

Poďakovanie za spoluprácu a ústretovosť pri organizovaní a usporiadaní  národného kola výtvarnej súťaže
„Ochranárik očami detí“ pre usporiadajúcu školu

 

Škola

Okres

Základná škola, Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou

Vranov n.T.Poďakovanie za odbornú spoluprácu a ústretovosť pri príprave 
národného kola výtvarnej súťaže
„Ochranárik očami detí“

 

Meno

Škola

Okres 

Mgr. Ján Kostelník

Základná umelecká škola, A.Dubčeka, Vranov nad Topľou

Vranov n.T.

Ocenenie za najväčší prínos civilnej ochrany v rámci Slovenska získal

Meno a priezvisko

PaedDr. Ľubomír Betuš, CsC.