Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. júl 2020, streda
 

Informácie odboru

Náplň činnosti odboruInformácie odboru | Dokumenty na stiahnutie

 

PRÍPRAVA OBYVATEĽSTVA NA CIVILNÚ OCHRANU - INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ

 

Súťaž „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“

S cieľom výraznejšie propagovať civilnú ochranu obyvateľstva a jej prepojenie  s tiesňovým číslom 112 Okresný úrad Pezinok v spolupráci so sekciou krízového riadenia MV SR vyhlásil pre školy a školské zariadenia v okrese Pezinok súťaž Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany.“.

Cieľom súťaže bolo priblížiť deťom hravou formou (napr. výkres, priestorové dielo, skladačka a pod.) tematiku civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 s možnosťou ich ďalšieho využitia v rámci osvety a propagácie (napr. maskot, pexeso, leporelo, osvetové tlačoviny alebo propagačné materiály), motivovať žiakov k záujmovej činnosti a mimoškolskému vzdelávaniu, tvorivej činnosti a efektívnemu využívaniu voľného času.

Práce boli doručené vo forme výkresov, ale aj vo forme priestorových prác, puzzle, figúrok, fantázii sa medze nekládli.  Súťaže sa zúčastnilo v celkovom počte 7 škôl, odborná komisia hodnotila 72 prác žiakov materských a základných škôl.

Dňa 1.12.2016 – národný deň čísla tiesňového volania 112 – sa uskutočnilo v zasadačke OÚ Pezinok vyhodnotenie okresného kola súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“, na ktoré boli pozvaní najúspešnejší žiaci a pedagógovia v jednotlivých kategóriách. Prednosta OÚ Pezinok JUDr. J. Sedlák sa zúčastneným poďakoval za ich aktivitu a najúspešnejším žiakom a pedagógom odovzdal vecné ceny. Najlepšie práce v každej kategórii uvádzame vo výsledkovej listine okresného kola súťaže.

Vzhľadom na to, že súťaž má postupový charakter, víťazné práce v každej kategórie budú zaslané do národného kola súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“, ktoré sa uskutoční dňa 1.3.2017 (Svetový deň civilnej ochrany). Národné kolo súťaže zabezpečí sekcia krízového riadenia MV v spolupráci s Okresným úradom Bytča.

Veríme, že súťaž napomohla rozvíjať osobné a charakterové vlastnosti detí, ich umeleckú tvorivosť, prispela k zvýšeniu povedomia detí, školských zariadení a ostatnej verejnosti o civilnú ochranu obyvateľstva, číslo tiesňového volania112 a činností záchranných zložiek v Slovenskej republike.

 

Súťaž Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochravy Pezinok 2018

Výsledky súťaže a víťazné práce

Súťaž Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochravy Pezinok 2017

PDF súbor  Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany (PDF, 221 kB)

PDF súbor  Zoznam ocenených prác okresného kola (PDF, 219 kB)

PDF súbor  Víťazné práce Materské skoly (PDF, 489 kB)

PDF súbor  Víťazné práce Základné školy - prvý stupeň (PDF, 439 kB)

PDF súbor  Víťazné práce Základné školy - druhý stupeň (PDF, 526 kB)

Súťaž Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochravy Pezinok 2016

PDF súbor  Výsledková listina - okresné kolo Ochranárik 2016 (PDF, 918 kB)