Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Odpis registra trestov

 Preukazovanie bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. decembra 2019

Od 1. decembra 2019 môžu pedagogickí a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení poskytnúť osobné údaje potrebné na vydanie odpisu registra trestov  prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovom sídle https://crinfo.iedu.sk/, kde sú zverejnené aj usmernenia k postupu pri poskytnutí osobných údajov. V prípade ďalších otázok nás kontaktuje na 037/6969331.