Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2019, štvrtok
 

Informácie odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií


Vedúci odboru Ing. Pavel Bahník


Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
(7. poschodie, kanc. číslo 707)

Telefón 032/7745 520, mobil: 0907 703 745
Fax 032/7745 539


Kontakty na zamestnancov odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Náplň činností na odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií (PDF, 223 kB)

Tlačivá a formuláre odboru cestnej dopravy a pozemných komunikáciíi

Sadzobnik správnych poplatkov odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií (PDF, 82 kB)

Verejné vyhlášky a informácie

Individuálny dovoz vozidiel - dôležité upozornenie !
(PDF, 124 kB)
Overenie vybavenia spisu pri dovezených vozidlách, schválení prestavby a zápise zmien údajov do OE II.

 

Pracovisko Myjava

Úsek cestnej dopravy a pozemných komunikácií - formou inteligentnej podateľne

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 961 24 5710
Fax 034/6212 031