Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Vedúca odboru Mgr. Dominika Zeleníková

 Úradné hodiny:

P:     08,00 - 15,00

U:     08,00 - 15,00

S:     08,00 - 17,00

Š:     08,00 - 15,00

Pi:     08,00 - 14,00

Mgr. Dominika Vážna - vedúca odboru

E-mail: dominika.vazna@minv.sk
Telefón 046 / 51 56 150
Fax 046 / 51 56 159

Ing. Zuzana Hlavenková - zástupkyňa vedúcej odboru, cestná doprava, pokuty

E-mail: zuzana.hlavenkova@minv.sk
Telefón 046 / 51 56 152
Fax 046 / 51 56 159

Ing. Jarmila Kodríková - cestná doprava

E-mail: jarmila.kodrikova@minv.sk
Telefón 046 / 51 56 153

Ing. Iveta Juríková - pozemné komunikácie

E-mail: iveta.jurikova@minv.sk
Telefón 046 / 51 56 151

Mgr. Barbora Boboková - cestná doprava

E-mail: barbora.bobokova@minv.sk
Telefón 046 / 51 56 153

Mgr. Silvia Mišovicová - cestná doprava

E-mail: silvia.misovicova@minv.sk
Telefón 046 / 51 56 154

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy