Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. apríl 2020, sobota
 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ing. Peter Adda

vedúci odboru
Telefón 038/54 33 299
Fax 038/52 23 147

Ing. Miriam Jánošová

Hlavný radca
Telefón 038/54 33 297

Bc. Mariana Križanová

Samostatný radca
Telefón 038/54 33 301

Ing. Katarína Medzanská

Samostatný radca
Telefón 038/54 33 298

Ing. Janka Felediová

Samostatný radca
Telefón 038/54 33 341
 

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) a v nadväznosti na opatrenia Ústredného krízového štábu SR žiadame všetkých občanov, žiadajúcich príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o schválenie vozidla, osobitne - uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, najmä z Talianska, aby uprednostnili podávanie žiadostí elektronicky cestou Jednotného informačného systému cestnej dopravy.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy