Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2020, pondelok
 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Vedúci odboru  
   
Ing. Pavol Maro
Tel.č. : 044/5522696
mobil 421 905 836 229
Email : maro.pavol@minv.sk
   
   
Úsek cestnej dopravy-samostatný referent
   
Ing. Renáta Krajčiová
Tel.č. : 044/5522113
Email : renata.krajciova@minv.sk
   
   
   

Úsek cestnej dopravy - samostatný referent

   
Bc. Miroslava Štrkolcová
Tel.č. : 044/5522113
Email : miroslava.strkolcova@minv.sk
   
   

Úsek pozemných komunikácií - samostatný referent

   
Ing. Jiří Wozniak
Tel.č. : 044/5522695
Email : jiri.wozniak@minv.sk
   
   
 
   
   

 

 

 

 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Žiadosť vydanie OE cast II zapisy (86,0 kB) doc
Žiadosť-náhr._VIN_zápis_do_OE-TOV (102,5 kB) pdf
Žiadosť_JDV_schválenie_členský_štát_2016 (96,6 kB) pdf
Žiadosť_JDV_uznanie_schválenia_členský_štát_2016 (147,0 kB) pdf
Žiadosť_jednotlivá_výroba_povolenie (95,7 kB) pdf
Žiadosť_jednotlivá_výroba_schválenie (97,4 kB) pdf
Žiadosť_jednotlive_dokončovanie_schválenie (96,5 kB) pdf
Žiadosť_plyn_povolenie_prestavby (102,9 kB) pdf
Žiadosť_plyn_schválenie_prestavby (100,0 kB) pdf
Žiadosť_plyn_schválenie_systemu (114,8 kB) pdf
Žiadosť_pridelenie_tabuliek_C (93,8 kB) pdf
Ohlásenie stavby (59,7 kB) rtf
Žiadosť o povolenie nadmernej alebo nadrozmernej prepravy_LM (56,9 kB) rtf
Žiadosť o povolenie nadmernej alebo nadrozmernej prepravy_ZA (21,4 kB) rtf
Žiadosť o stavebné povolenie (21,9 kB) rtf
Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku (59,5 kB) rtf
Žiadosť o vyjadrenie k PD (49,4 kB) rtf
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie komunikácie reklamy (52,4 kB) rtf
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne uživanie komunikácie prekopávky (60,7 kB) rtf
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie komunikácie dodatočne (54,7 kB) rtf
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie komunikácie akcie (52,7 kB) rtf
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na výrub drevín pri cestách II a III triedy (59,7 kB) rtf
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na pripojenie účcelovej komunikácie resp. zriadenie vjazdu (52,4 kB) rtf
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zriadenie vjazdu (51,8 kB) rtf
Žiadosť o vydanie povolenia výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme (55,2 kB) rtf
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy