Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2020, pondelok
 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Sídlo výkonu práce

Námestie S.H.Vajanského 1, 036 58 Martin
Telefón 043/4204269
Fax 043/4134428

 

Meno Funkcia Telefón Č. kanc. E-mail
Mgr.František Rybárik vedúci odboru

4 204 269 Fax:4134428

620 Frantisek.Rybarik@minv.sk    ocdpk.mt@minv.sk
Ing. Marta Kubeková cestná doprava 4 204 282 622 Marta.Kubekova@minv.sk

Rastislav Kurhajec

cestná doprava

4 204 476

623

Rastislav.Kurhajec2@minv.sk

Ing. Michaela Gromovská

cestná doprava

4 204 465

625

Michaela.Gromovska@minv.sk

Ing. Ľubomír Turan

pozemné komunikácie

4 204 466

621

Lubomir.Turan@minv.sk

Mgr. Sabina Cabúková pozemné komunikácie 4 204 465 625 Sabina.Cabukova@minv.sk
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Žiadosť o pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN (775,6 kB) pdf
Žadosť o zápis zmien po hromadnej prestavbe vozidla (62,3 kB) pdf
Návrh na zápis plynového zariadenia, ktoré má udelené typové schválenie systému plynového zariadenia, zápis do OEV časť II., podľa § 42 vyhlášky č. 131/2018 Z. z. (67,7 kB) pdf
Žiadosť o povolenie prestavby jednotlivého vozidla montážou plynového zariadenia (49,9 kB) pdf
Návrh na dodatočné schválenie jednotlivého vozidla podla § 29 vyhlášky č 131/2018 Z. z. (vozidlá z osobitnej evidencie MV SR, MO SR, OS SR, PZ SR, SIS, ZVaJS SR a pod.) (1,9 MB) pdf
Žiadosť o schválenie prestavby jednotlivého vozidla montážou plynového zariadenia (50,8 kB) pdf
Návrh na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla podľa § 13 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 131/2018 Z. z. (63,6 kB) pdf
Návrh na montáž a demontáž plachty na valníkové vozidlo alebo na úpravu valníkového vozidla na plošinové vozidlo demontážou valníkovej konštrukcie so zápisom do OEV časť II. alebo TOV podľa § 42 vyhlášky č. 131/2018 Z. z. (62,7 kB) pdf
Návrh na zmenu najväčšej rýchlosti vozidla a zápis do OEV časť II. alebo TOV podľa § 42 vyhlášky č. 131/2018 Z. z. (64,1 kB) pdf
Návrh na konverziu motocyklov subkategórie L3e/L4e-A2 a zápis do OEV časť II. alebo TOV podľa § 42 vyhlášky č. 131/2018 Z. z. (66,4 kB) pdf
Návrh na úpravu vozidla na prepravu nebezpečných vecí (dohoda ADR) a zápis do OEV časť II. alebo TOV podľa § 42 vyhlášky č. 131/2018 Z. z. (66,0 kB) pdf
Návrh na opravu nesprávnych technických údajov uvedených v osvedčení o evidencii II. alebo TOV a zápis do OEV časť II. alebo TOV podľa § 42 vyhlášky č. 131/2018 Z. z. (63,6 kB) pdf
Návrh na montáž a demontáž dvojitého ovládania spojky a prevádzkovej brzdy výcvikových vozidiel AUTOŠKOLY a zápis alebo zrušenie záznamu OEV časť II. alebo TOV podľa § 42 vyhlášky č. 131/2018 Z. z. (72,3 kB) pdf
Návrh na odstránenie priečinkového systému na ochranu osôb pred nebezpečenstvom vyplývajúcim z posunu batožiny do priestoru pre vodiča a spolujazdcov (deliaca mriežka) z OEV časť II. alebo TOV podľa § 42 vyhlášky č. 131/2018 Z. z. (64,6 kB) pdf
Návrh na montáž a demontáž zvláštnych výstražných svetiel modrej farby a zvukových výstražných zariadení a zápis do OEV časť II., podľa § 42 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. a § 27 vyhlášky č. 134/2018 Z.z. (74,5 kB) pdf
Návrh na montáž a demontáž zvláštnych výstražných svetiel oranžovej farby a zápis do OEV časť II., podľa § 42 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. a § 26 vyhlášky č. 134/2018 Z.z. (1,8 MB) pdf
Návrh na výmenu technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii časť II. podľa § 46 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. (68,5 kB) pdf
Návrh na zápis zvláštnej výbavy vozidla, montáž čelného ochranného rámu, montáž navijaku na vozidlo, úprava na ovládanie vozidla telesne postihnutou osobou do OEV čast II., podľa § 42 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. (67,9 kB) pdf
Návrh na zápis alternatívnych rozmerov rafikov a pneumatík do OEV časť II. alebo TOV podľa § 42 vyhlášky č. 131 /2018 Z.z. (70,3 kB) pdf
Návrh na povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá podľa zákona č 106/2018 Z.z. (44,1 kB) pdf
Návrh na jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla podľa §21/22 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. (134,2 kB) pdf
Návrh na zápis spájacieho zariadenia do OEV časť II., alebo TOV podľa §42 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. (67,8 kB) pdf
Návrh na zápis náhradného identifikačného čísla vozidla VIN do OEV časť II., alebo TOV podľa §42 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. (61,7 kB) pdf
Návrh na vnútroštátne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla podľa §18 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. (70,3 kB) pdf
Návrh na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného, alebo jednotlivo dovezeného systému podľa §19 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. (59,0 kB) pdf
Návrh na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla s obmedzenou prevádzkou podľa §16 a 17 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. (179,8 kB) pdf
Návrh na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla podľa §26 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. (119,1 kB) pdf
Návrh na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla podľa §24 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. (103,0 kB) pdf
Návrh na schválenie prestavby jednotlivého vozidla a zápis do OEV časť II., alebo TOV podľa §38 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. (70,2 kB) pdf
Návrh na pridelenie a vydanie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim v prvom riadku písmeno „C“ (93,6 kB) pdf
Návrh na povolenie prestavby jednotlivého vozidla podľa §37 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. (62,6 kB) pdf
Návrh na opätovné schválenie vozidla na prevádzku v cestnej premávke podľa §28 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. (55,8 kB) pdf
Návrh na montáž plynového zariadenia, ktoré má udelené typové schválenie systému ako retrofitný systém podľa §42 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. (69,7 kB) pdf
Návrh na jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla podľa §25 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. (94,7 kB) pdf
Návrh na demontáž plynového zariadenia podľa vyhlášky č. 131/2018 Z.z. od 1.1.2020 (76,0 kB) pdf
Žiadosť o určenie dopravného značenia na cestách II. triedy / III. triedy (1,0 MB) pdf
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na pripojenie účelovej komunikácie v zmysle §3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (32,3 kB) doc
Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku v zmysle §7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (37,9 kB) doc
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zriadenie vjazdu a výjazdu v zmysle §3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (31,7 kB) doc
Žiadosť o vydanie povolenia výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme v zmysle §11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (33,8 kB) doc
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie komunikácie v zmysle §8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (30,7 kB) doc
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie komunikácie v zmysle §8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (rozkopávka, podtunelovanie, realizácia nadzemného vedenia ponad cestu) (34,8 kB) doc
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy