Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda
 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Sídlo úradu

Miestneho priemyslu 571, Námestovo
Telefón 043-312 47 01

Ing. Martin Obtulovič                                Ing. Jozef Fendek

vedúci odboru                                               
+421 43 312 4725                                      +421 43 312 4726 
martin.obtulovic@minv.sk                        jozef.fendek@minv.sk

 

Mgr. Dušan Gallo                                        Bc. Zuzana Žofajová

+421 43 312 4727                                      +421 43 312 4727                                  
dusan.gallo3@minv.sk                            zuzana.zofajova@minv.sk

 

Bc. Ivona Pilárová                                       

+421 43 312 4726                                    
ivona.pilarova@minv.sk             

 

 

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) a v nadväznosti na opatrenia Ústredného krízového štábu SR žiadame všetkých občanov, žiadajúcich príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o schválenie vozidla, osobitne - uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, najmä z Talianska, aby uprednostnili podávanie žiadostí elektronicky cestou Jednotného informačného systému cestnej dopravy WWW.JISCD.SK.

 Ďalšie informácie, ktoré vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky sú zverejnené na https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/ministerstvo-dopravy-zaviedlo-dalsie-preventivne-opatrenia-proti-sireniu-koronavirusu.

 

  Úradné hodiny
  Pondelok 8:00 - 15:00
  Utorok 8:00 - 15:00
  Streda 8:00 - 17:00
  Štvrtok 8:00 - 15:00
  Piatok 8:00 - 14:00
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy