Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Sídlo výkonu práce

Kukorelliho 1, Humenné
Telefón 057/7704235
Fax 057/7881401

 


Ing. Pavol Lopanič

vedúci odboru
Telefón 057/7704235

Ing. Slavomír Čerevka

odborný radca
Telefón 057/7704222

Ing. Viliam Šebák

odborný radca
Telefón 057/7704222

Ing. Nadežda Bošková

samostatný radca
Telefón 057/7704223

Ing. Jaroslav Matis

radca
Telefón 057/3100412

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy