Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. august 2020, sobota
 

Odbor krízového riadenia

Výsledková listina výtvarnej súťaze "Ochranárik..." (PDF, 130 kB)

Propozície okresného kola výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" (PDF, 245 kB) vyhlásenej pre školský rok 2019/2020

Zamestnanci:
Meno Funkcia

Tel.č.

Kancelária E-mail

Štefanický Branislav Ing. PhD.

Vedúci odboru

096132 2040,      0911/731 758 (služ.mobil)

 

Branislav.Stefanicky@minv.sk

okr.lv@minv.sk

Kiss Gyula Ing.

Odborný radca

096132 2043

 

Gyula.Kiss@minv.sk

Kubicová Milena Ing.

Odborný radca

096132 2044

 

Milena.Kubicova@minv.sk

Kšiňanová Eva Bc.

Odborný radca

096132 2042

 

Eva.Ksinanova@minv.sk

Pinterová Beáta Ing.

Odborný radca

096132 2041

 

Beata.Pinterova@minv.sk

 Služobný mobil v prípade vzniku mimoriadnej udalosti: 0911/731 758, 0911/731 759

Na základe nariadenia MV SR, SKR, oddelenia prevencie, osvety a prípravy na civilnú ochranu zo dňa 09. marca 2020 a v súvislosti s hrozbou nového koronavírusu COVID-19, sa XXVI. ročník súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany SR pre rok 2019/2020  NEUSKUTOČNÍ.

 

Informácie o koronavíruse

http://www.uvzsr.sk

 

Náplň činnosti odboru krízového riadenia (PDF, 176 kB)

Materiály odboru krízového riadenia:

1. Legislatíva:

          - Vyhláška MH SR č. 385/2011 Z.z. (PDF, 61 kB),

          - Vyhláška MH SR č. 473/2011 Z.z. (PDF, 289 kB),

          - Vyhláška MV SR č. 314/1998 Z.z. (PDF, 145 kB),

          - Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z.z. (PDF, 111 kB),

          - Zákon NR SR č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva (DOC, 169 kB),

          - Zákon NR SR č. 372/2012 o štátnych hmotných rezervách (PDF, 230 kB),

          - Zákon NR SR č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu (DOC, 103 kB),

          - Zákon NR SR č. 319/2002 o obrane Slovenskej republiky (DOC, 156 kB),

          - Zákon NR SR č. 387/2002 o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu (DOC, 54 kB),

          - Zákon NR SR č. 179/2011 o hospodárskej mobilizácii, (PDF, 157 kB)

          - Zákon NR SR č. 570/2005 o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (DOC, 248 kB),

          - Metodické usmernenie MŠ SR 72/2015 (PDF, 283 kB),

          - Metodické usmernenie systému zabezpečenia zásobovania životne dôležitými tovarmi (PDF, 498 kB),

          - Metodické pokyn 2/2016 (PDF, 465 kB),

          - Pokyn generálnej riaditeľky sekcie integrovaného záchranného systému (PDF, 248 kB),

          - Vyhláška MŽP SR 220/2012 (PDF, 289 kB),

2. Zameranie činnosti pre mestá a obce a subjekty okresu Levice na rok 2017:

         Hlavné úlohy obce 2020 (DOCX, 50 kB)

         Hlavné úlohy subjekty 2020 (DOCX, 46 kB)

3. Vzorová dokumentácia odboru, ďalšie dokumenty v časti "Dokumenty na stiahnutie":

          - Postup na zabezpečenie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb (DOC, 25 kB),

          - Prehľad jednotiek CO pre potreby územného obvodu Levice (DOC, 66 kB),

          - Výpis z analýzy územia okresu Levice 2020 (DOCX, 83 kB),

          - Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania evakuácie obvodu Levice (PDF, 379 kB),

          - Príloha č. 1 k vyhláške č. 532/2006 - zákl. techn. podmienky a požiadavky na ochranné stavby (PDF, 896 kB),

          - Povodňový plán záchranných prác obce - vzor (DOC, 1 MB),

          - Činnosti obce a výdajne odberných oprávnení - vzor (DOC, 5 MB),

          - Karta CO obce - vzor (PDF, 422 kB),

          - Karta CO subjektu - vzor (PDF, 289 kB),

          - Plán evakuácie - odsun evakuovaných - vzor (DOC, 517 kB),

          - Plán evakuácie - umiestnenie evakuovaných - vzor (DOC, 344 kB),

          - Plán ukrytia obce - vzor (DOC, 199 kB),

          - Vzor grafickej časti plánu ukrytia (PDF, 1 MB),

          - Štatút krízového štábu obce - vzor (DOC, 164 kB)

4. Školenia, kurzy

          - Postup práce s novými funkcionalitami modul Evidencia VOOa OO a modul Evid. rozhodnutia o VOO (PDF, 5 MB)

5. Cvičenia

6. Súťaž mladých záchranárov - rok 2016:

          - Propozície SMZ CO (PDF, 780 kB)

          - Štatút SMZ CO (PDF, 358 kB)

7. Aktuálne informácie:

          - Spracúvanie osobných údajov o dotknutých osobách v oblasti Hospodárskej mobilizácie (PDF, 141 kB)

          - Informácie pre verejnosť podľa § 15 a zákona č.42/1994 za rok 2017 (PDF, 294 kB)

          - informácia k problematike jódovej profylaxie (PPS, 1 MB)

          - Zdroj ohrozenia - Jadrové zariadenie Elektrárne Mochovce (PDF, 203 kB)

          - Zdroj ohrozenia - Levické mliekarne a Zimný štadión Levice  (PDF, 156 kB)

          - Zdroj ohrozenia - Vodná stavba Veľké Kozmálovce (PDF, 113 kB) 

          - Zdroj ohrozenia - Transpetrol a.s. PS-4 Tupá (PDF, 144 kB)

8. Materiál civilnej ochrany:

          - Civilná ochrana obyvateľstva (PDF, 245 kB)

          - Nakladanie s materiálom CO (PDF, 109 kB)