Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2019, štvrtok
 

Odbor krízového riadenia

Propozície okresného kola výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" (PDF, 245 kB) vyhlásenej pre školský rok 2019/2020

Zamestnanci:
Meno Funkcia

Tel.č.

Kancelária E-mail

Štefanický Branislav Ing. PhD.

Vedúci odboru

036/6357 740,           036/6312 844,       0911/731 758 (služ.mobil)

601

Branislav.Stefanicky@minv.sk

okr.lv@minv.sk

Kiss Gyula Ing.

Samostatný radca

036/6357 705

603 

Gyula.Kiss@minv.sk

Kubicová Milena Ing.

Odborný radca

036/6357 743 

604

Milena.Kubicova@minv.sk

Kšiňanová Eva Bc.

Samostatný radca

036/6357 744

605

Eva.Ksinanova@minv.sk

Mesároš Jaroslav Ing.

Radca

036/6357 741

605

Jaroslav.Mesaros@minv.sk

Pinterová Beáta Ing.

Odborný radca

036/6357 742

602

Beata.Pinterova@minv.sk

 Služobný mobil v prípade vzniku mimoriadnej udalosti: 0911/731 758, 0911/731 759

Náplň činnosti odboru krízového riadenia (PDF, 176 kB)

 

Materiály odboru krízového riadenia:

1. Legislatíva:

          - Vyhláška MH SR č. 385/2011 Z.z. (PDF, 61 kB),

          - Vyhláška MH SR č. 473/2011 Z.z. (PDF, 289 kB),

          - Vyhláška MV SR č. 314/1998 Z.z. (PDF, 145 kB),

          - Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z.z. (PDF, 111 kB),

          - Zákon NR SR č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva (DOC, 169 kB),

          - Zákon NR SR č. 372/2012 o štátnych hmotných rezervách (PDF, 230 kB),

          - Zákon NR SR č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu (DOC, 103 kB),

          - Zákon NR SR č. 319/2002 o obrane Slovenskej republiky (DOC, 156 kB),

          - Zákon NR SR č. 387/2002 o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu (DOC, 54 kB),

          - Zákon NR SR č. 179/2011 o hospodárskej mobilizácii, (PDF, 157 kB)

          - Zákon NR SR č. 570/2005 o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (DOC, 248 kB),

          - Metodické usmernenie MŠ SR 72/2015 (PDF, 283 kB),

          - Metodické usmernenie systému zabezpečenia zásobovania životne dôležitými tovarmi (PDF, 498 kB),

          - Metodické pokyn 2/2016 (PDF, 465 kB),

          - Pokyn generálnej riaditeľky sekcie integrovaného záchranného systému (PDF, 248 kB),

          - Vyhláška MŽP SR 220/2012 (PDF, 289 kB),

2. Zameranie činnosti pre mestá a obce a subjekty okresu Levice na rok 2017:

         Plán hlavných úloh pre mestá a obce na rok 2019 (PDF, 207 kB)

         Plán hlavných úloh pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov na rok 2019 (PDF, 184 kB)

3. Vzorová dokumentácia odboru, ďalšie dokumenty v časti "Dokumenty na stiahnutie":

          - Postup na zabezpečenie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb (DOC, 25 kB),

          - Prehľad jednotiek CO pre potreby územného obvodu Levice (DOC, 66 kB),

          - Analýza územia okresu Levice z hľadiska vzniku možných mimoriadnych udalostí pre rok 2019 (PDF, 416 kB),

          - Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania evakuácie obvodu Levice (PDF, 379 kB),

          - Príloha č. 1 k vyhláške č. 532/2006 - zákl. techn. podmienky a požiadavky na ochranné stavby (PDF, 896 kB),

          - Povodňový plán záchranných prác obce - vzor (DOC, 1 MB),

          - Činnosti obce a výdajne odberných oprávnení - vzor (DOC, 5 MB),

          - Karta CO obce - vzor (PDF, 422 kB),

          - Karta CO subjektu - vzor (PDF, 289 kB),

          - Plán evakuácie - odsun evakuovaných - vzor (DOC, 517 kB),

          - Plán evakuácie - umiestnenie evakuovaných - vzor (DOC, 344 kB),

          - Plán ukrytia obce - vzor (DOC, 199 kB),

          - Vzor grafickej časti plánu ukrytia (PDF, 1 MB),

          - Štatút krízového štábu obce - vzor (DOC, 164 kB)

4. Školenia, kurzy

          - Postup práce s novými funkcionalitami modul Evidencia VOOa OO a modul Evid. rozhodnutia o VOO (PDF, 5 MB)

5. Cvičenia

6. Súťaž mladých záchranárov - rok 2016:

          - Propozície SMZ CO (PDF, 780 kB)

          - Štatút SMZ CO (PDF, 358 kB)

7. Aktuálne informácie:

          - Spracúvanie osobných údajov o dotknutých osobách v oblasti Hospodárskej mobilizácie (PDF, 141 kB)

          - Informácie pre verejnosť podľa § 15 a zákona č.42/1994 za rok 2017 (PDF, 294 kB)

          - informácia k problematike jódovej profylaxie (PPS, 1 MB)

          - Zdroj ohrozenia - Jadrové zariadenie Elektrárne Mochovce (PDF, 203 kB)

          - Zdroj ohrozenia - Levické mliekarne a Zimný štadión Levice  (PDF, 156 kB)

          - Zdroj ohrozenia - Vodná stavba Veľké Kozmálovce (PDF, 113 kB) 

          - Zdroj ohrozenia - Transpetrol a.s. PS-4 Tupá (PDF, 144 kB)

8. Materiál civilnej ochrany:

          - Civilná ochrana obyvateľstva (PDF, 245 kB)

          - Nakladanie s materiálom CO (PDF, 109 kB)