Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Odbor krízového riadenia

Aktuálne informácie 
Zamestnanci 
Pracoviská 
Formuláre 

úseky odboru:

  • úsek civilnej ochrany a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
  • úsek hospodárskej mobilizácie
  • úsek obrany štátu
  • úsek ochrany utajovaných skutočností