Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu, hospodárskej mobilizácie a na úseku utajovaných skutočností.

Odbor krízového riadenia

Komenského 52, 041 26 Košice
Telefón (055) 6001 441