Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2020, sobota
 

Odbor krízového riadenia

Adresa

Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce n/B
Telefón 038/7601725, 038/7601726, 038/7606001 - cez spojovateľku, e-mail: okr.bn@minv.sk
Fax 038/7601725

Odbor krízového riadenia vykonáva činnosti:

  • na úseku civilnej ochrany obyvateľstva a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu,
  • na úseku hospodárskej mobilizácie,
  • na úseku obrany štátu,
  • na úseku ochrany utajovaných skutočností.

 

INFORMÁCIE ODBORU KRÍZOVÉHO RIADENIA:

Informácie pre verejnosť o možnom ohrození  (PDF, 427 kB) 22.02. 2019
Odporúčania pre obyvateľstvo pri vzniku mimoriadnej udalosti (PDF, 64 kB)
Dokumentácia krízového štábu obce (DOC, 21 kB)
Hlavné úlohy krízového štábu obce (DOC, 34 kB)
Informačný systém obce/mesta pri vzniku MU (DOC, 31 kB)
Legislatíva IZS a KM MV SR (DOC, 107 kB)
 

Zamestnanci odboru:
Meno Funkcia Odbor Tel.č. Kancelária E-mail
Baláž Marián Mgr. Vedúci odboru Odbor krízového riadenia 038/7601725 305 Marian.Balaz4@minv.sk 
Sanyová Janka Ing.   Odbor krízového riadenia 038/7601726 301 Janka.Sanyova@minv.sk
Števica Ľubomír Mgr.   Odbor krízového riadenia 038/7606001 kl.102 304 Lubomir.Stevica@minv.sk
 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]