Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. marec 2020, pondelok
 

Odbor krízového riadenia


úseky odboru:

  • úsek civilnej ochrany a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
  • úsek hospodárskej mobilizácie
  • úsek obrany štátu
  • úsek ochrany utajovaných skutočností