Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2020, piatok
 

Odbor krízového riadenia

 

Sídlo odboru:

Vajanského 17/1

905 01  S E N I C A

 

Odbor krízového riadenia:

Vedúci odboru:

Mgr. Igor Janšák

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 651 3686

e-mail: okr.se@minv.sk

 

Informácia pre verejnosť (PDF, 644 kB)

Informácie pre verejnosť podľa § 15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov