Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Odbor opravných prostriedkov

Ing. arch. Iveta Raková

Vedúca odboru

Adresa

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

sekretariát
Telefón 09610/46 731

 

Úradné hodiny:     Úradné hodiny podateľne:
Pondelok:   8:00 - 15:00   Pondelok:   8:00 - 15:00
Utorok:   8:00 - 15:00   Utorok:   8:00 - 15:00
Streda:   8:00 - 17:00   Streda:   8:00 - 17:00
Štvrtok:   8:00 - 15:00   Štvrtok:   8:00 - 15:00
Piatok:   8:00 - 14:00   Piatok:   8:00 - 14:00

 

Referát  vnútorných vecí:

Mgr. Marek Mihál

Telefón 09610/46 710

Mgr. Adriana Lichnerová

Telefón 09610/46 737

 

Referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

Mgr. Adriana Lichnerová

Telefón 09610/46 737

Mgr. Alžbeta Okálová

Telefón 09610/46 737

 

Referát starostlivosti o životné prostredie:

Ing. Anna Kosáková

Telefón 09610/46 733

Ing. Patrícia Hanzová

Telefón 09610/46 730

Mgr. Tomáš Németh

Telefón 09610/46 732

 

Pozemkový referát:

Ing. Katarína Petrlová

Telefón 09610/46 742

Referát lesného hospodárstva:

Ing. Dušan Seifert

Telefón 09610/46 741


Referát katastra nehnuteľností:

Mgr. Iveta Baloghová

Telefón 02/20 816 540

Mgr. Boris Práznovský

Telefón 02/20 816 545