Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. október 2020, utorok
Verejná správa
Upútavka Organizačný odbor je na Obvodnom úrade novým odborom, ktorý vznikol až po zrušení krajských úradov 1.10.2007. Organizačný odbor má 5 úsekov:

1. úsek organizačný, pod ktorý patrí i zamestnanec kontroly
2. vzťah k územnej samospráve
3. úsek informatiky
4. úsek správy registratúry a
5. podateľňa


Súčasťou organizačného odboru je osobný úrad, ktorý najmä ...
 

Organizačný odbor

 

Vedúca odboru    
Mgr. Martina Kurimská    
Tel.č.: 044/5518720    
Email: martina.kurimska2@minv.sk    
       
povinné zmluvné poistenie vozidiel podateľňa, správa majetku
Bc. Eva Kunová PhDr. Tomáš Ambrozi
Tel.č.:  044/5518722 Tel.č.:  044/5518723
Email: eva.kunova3@minv.sk Email: tomas.ambrozi@minv.sk
       
sekretariát, správa registratúry Supervízor  
Gabriela Hollá Mgr. Zuzana Zimániová  
Tel.č.:  044/5518711  Tel.č.:  044/5518713
Email: gabriela.holla@minv.sk Email:  zuzana.zimaniova@minv.sk

LEGISLATÍVA

55/2017  Z. z. o štátnej službe
311/2001 Z. z. Zákonník práce
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
9/2010 Z. z. o sťažnostiach
85/1990 Zb. o petičnom práve
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
130/2005 Z. z. o vojnových hroboch
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
275/2006 Z. z. o informačných systémoch
395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach