Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2020, sobota
 

Organizačný odbor

Organizačný odbor plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, vzťahu k územnej samospráve, administratívno-ekonomických činností, vojnových hrobov a prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti.

Organizačný odbor

Komenského 52, Košice
Telefón (055) 6001 221