Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
Telefón +421961 736560
Fax +421961 736569
   

Vedúci odboru

Ing. Stanislav Lukáč CSc.

Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
Telefón 0961 73 6560; +421915726760
Fax 0961 73 6569

Úsek štátnej správy ochrany prírody

JUDr. Dominika Balážiková

Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
Telefón +421961736562
Fax +421961736569

Ing. Arpád Szakal

Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
Telefón +421961736562

Úsek štátnej vodnej správy

Ing. Milan Timár

Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
Telefón +421961736563
Fax +421961736569

Ing. Marek Petro

Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
Telefón +421961736563
Fax +421961736569

Úsek štátnej správy odpadového hospodárstva

Ing. Lenka Spišáková

Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
Telefón +421961736564
Fax +421961736569

Úsek EIA

Ing. Martin Golian

Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
Telefón +421961736564
Fax +421961736569

Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia

Mgr. František Lipták

Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
Telefón +421961736565
Fax +421961736569

Povodne: +421915 726 760, +421915 450 757

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy