Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie mieru 804/1, 07501 Trebišov

tel.: 0961715761

 

Písomnú korešpondenciu zasielajte na korešpondenčnú adresu:

Okresný úrad Trebišov

Odbor starostlivosti o životné prostredie

M.R.Štefánika 1161/184

075 01 Trebišov

 

Vedúci odboru

Ing. Stanislav Bogdányi

Námestie mieru 804/1, 07501 Trebišov
Telefón 0961715760

 

zamestnanci odboru

Ing. Ján Zambori

odpadové hospodárstvo
Telefón 0961715762

Ing. Igor Pač

EIA
Telefón 0961715767

Ing. Ľubomír Čižmár

ochrana ovzdušia a štátna vodná správa
Telefón 0961715765

Ing. Monika Košarová

štátna vodná správa
Telefón 0961715763

Ing. Pavol Kolesár

odpadové hospodárstvo a štátna vodná správa
Telefón 0961715766

JUDr. Jana Zbojovská

ochrana prírody a krajiny
Telefón 0961715764

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy