Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. október 2019, streda
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Sídlo odboru:

Vajanského 17/1

905 01  S E N I C A

Úradné hodiny

P:08,00-12,00  13,00-15,00

U:08,00-12,00  13,00-15,00

S:08,00-12,00  13,00-17,00

Š:08,00-12,00  13,00-15,00

Pi:08,00-12,00  13,00-14,00

 

Vedúci odboru:

Ing. Pavol Dynka

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 698 7312

e-mail: oszp.se@minv.sk

           pavol.dynka@minv.sk

 

Oznamy pre verejnosť

 

 

16/10/2019

 Upovedomenie o začatí konnania vo veci udelenia súhlasu na aplikáciu chemických látok a hnojív -  SANAGRO Senica (PDF, 123 kB)

Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7   zákona č. 543/202 Z.z.

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov -  SANAGRO Senica

 

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy