Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2020, piatok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Sídlo odboru:

Vajanského 17/1

905 01  S E N I C A

Úradné hodiny

P:08,00-12,00  13,00-15,00

U:08,00-12,00  13,00-15,00

S:08,00-12,00  13,00-17,00

Š:08,00-12,00  13,00-15,00

Pi:08,00-12,00  13,00-14,00

 

Vedúci odboru:

Ing. Pavol Dynka

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 698 7312

e-mail: oszp.se@minv.sk

           pavol.dynka@minv.sk

 

Oznamy pre verejnosť

23/09/2020

Informácia o začatí správneho konania vo veci žiadosti na výrub drevín v počte 7 ks, borovica, breza pozemok 727/15, k.ú. Kunov (PDF, 110 kB)

Informácia o začatí správneho konania vo veci žiadosti na výrub drevín v počte 7 ks, borovica, breza pozemok 727/15, k.ú. Kunov

18/09/2020

Informácia o začatí správneho konania vo veci žiadosti na výrub dreviny v počte 1 ks, borovica, pozemok 1916/137, k.ú. Šaštín (PDF, 109 kB)

Informácia o začatí správneho konania vo veci žiadosti na výrub dreviny v počte 1 ks, borovica, pozemok 1916/137, k.ú. Šaštín

Informácia o začatí správneho konania vo veci žiadosti na výrub drevín z dôvodu  výstavby nového vedenia podľa projektovej dokumentácie SA_Moravský Sv. Ján, ved. č. 214, NNK,TS,VNK (PDF, 110 kB)

Informácia o začatí správneho konania vo veci žiadosti na výrub drevín z dôvodu  výstavby nového vedenia podľa projektovej dokumentácie SA_Moravský Sv. Ján, ved. č. 214, NNK,TS,VNK

Dreviny sa nachádzajú na pozemkoch v katastrálnom území Moravský Svätý Ján.

Výrub stromov z dôvodov podľa osobitných predpisov - zákona 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov ( Zákon o energetike) v k.ú. Moravský Svätý Ján.  (PDF, 108 kB)   Príloha č.1 (PDF, 980 kB)   Príloha č. 2 (PDF, 216 kB)

Výrub stromov z dôvodov podľa osobitných predpisov - zákona 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov ( Zákon o energetike) v k.ú. Moravský Svätý Ján. 

11/09/2020

Informácia o oznámení o plánovanom výrube drevín Xella Slovensko, spol. s r.o výrub stromov a krov v ochrannom pásme dráhy ŽSR - k. ú. Šaštín (PDF, 158 kB)

Informácia o oznámení o plánovanom výrube drevín Xella Slovensko, spol. s r.o výrub stromov a krov v ochrannom pásme dráhy ŽSR - k. ú.  Šaštín

Oznámenie Xella Slovensko, spol. s r.o o výrube drevín (PDF, 110 kB)

Oznámenie Xella Slovensko, spol. s r.o o výrube drevín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy