Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Sídlo odboru:

Štefánikova 2157/20    

909 01  Skalica

 

Úradné hodiny

Po  8:00 -15:00

Ut   8:00 -15:00

St   8:00 -17:00

Št   8:00 -15:00

Pi   8:00 -14:00

 

Vedúca odboru

RNDr. Jarmila Tyrschelová

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5810

0961 15 5810

mailová schránka odboru: oszp.si@minv.sk

odpadové hospodárstvo

Ing. Viera Mikušová

tel. kontakt kancelária : 0961 15 5811

tel. kontakt KAMO         : 0961 15 5854

viera.mikusova@minv.sk

štátna vodná správa, rybárstvo

Ing. Renáta Kočáriková

tel. kontakt kancelária : 0961 15 5814

tel. kontakt KAMO         : 0961 15 5854

renata.kocarikova@minv.sk

ochrana prírody a krajiny, environmentálne posudzovanie

Ing. Markéta Černinová

tel. kontakt kancelária : 0961 15 5813

tel. kontakt KAMO         : 0961 15 5854

marketa.cerninova@minv.sk

ochrana ovzdušia, environmentálne posudzovanie

Ing. Petra Brezovská

tel. kontakt kancelária : 0961 15 5812

tel. kontakt KAMO         : 0961 15 5854

petra.brezovska@minv.sk

 

Oznamy pre verejnosť

 23/09/2020

Informácia o začatí správneho konania vo veci žiadosti na vydanie súhlasu na výrub 6 ks drevín druhu agát - k. ú Kopčany (PDF, 117 kB)

Informácia o začatí správneho konania vo veci žiadosti na vydanie súhlasu na výrub 6 ks drevín druhu agát - k. ú Kopčany

22/09/2020

Oznámenie o výrube drevín v k.ú. Prietržka, Trnovec v zmysle §47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (PDF, 551 kB)

Oznámenie o výrube drevín v k.ú. Prietržka, Trnovec v zmysle §47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

21/09/2020

Ohlásenie - "Údržba Chropovského potoka k. ú. Radošovce" - Slovenská vodohospodársky podnik š. p. (PDF, 388 kB)

Ohlásenie - "Údržba Chropovského potoka k. ú. Radošovce" - Slovenský vodohospodársky podnik š. p.

21/09/2020

Informácia o začatí správneho konania vo veci žiadosti na vydanie súhlasu na výrub drevín druhu jarabiny a orechy v k.ú. Skalica (PDF, 197 kB)

Informácia o začatí správneho konania vo veci žiadosti na vydanie súhlasu na výrub drevín druhu jarabiny a orechy v k.ú. Skalica

09/09/2020 

Zisťovacie konanie - „Obytná zóna, IBV Krivé kúty Skalica -3.etapa" (PDF, 131 kB)

Zisťovacie konanie - „Obytná zóna, IBV Krivé kúty Skalica -3.etapa"

 

 

 

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy