Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ing. Miroslava Danišová

vedúca odboru
Telefón 0961 34 2060
Fax 0961 34 2009

Ing. Erika Némethová

odborný radca - ochrana ovzdušia
Telefón 0961 34 5706
Fax 0961 34 2009

Ing. Martina Žišková

odborný radca - vodná správa
Telefón 0961 34 2062
Fax 0961 34 2009

Ing. Silvia Véghová

odborný radca - vodná správa
Telefón 0961 34 2061
Fax 0961 34 2009

Bc. Mária Orémusová

odborný radca - odpadové hospodárstvo
Telefón 0961 34 2061
Fax 0961 34 2009

Ing. Martin Stanko

odborný radca - ochrana prírody a krajiny
Telefón 0961 34 5705
Fax 0961 34 2009

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy