Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ing. Milan Burda

vedúci odboru
Telefón 038/54 33 296

Mgr. Katarína Bočkayová

Štátna správa odpadového hospodárstva, enviromentálne škody
Telefón 038/54 33 315

Ing. Janka Hubinská

Štátna vodná správa
Telefón 038/54 33 306

Mgr. Natália Puterková

Štátna správa ochrany ovzdušia, EIA
Telefón 038/54 33 305

Ing. Michaela Rybanská

Štátna správa ochrany prírody a krajiny, CITES
Telefón 038/54 33 295

Mgr. Miroslava Ševčíková

Štátna vodná správa
Telefón 038/54 33 307

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy