Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ing. Milan Burda

vedúci odboru
Telefón 038/54 33 296

Mgr. Katarína Bočkayová

Hlavný radca - štátna správa odpadového hospodárstva, enviromentálne škody
Telefón 038/54 33 315

Ing. Janka Hubinská

Hlavný radca - štátna vodná správa
Telefón 038/54 33 306

Mgr. Natália Puterková

Hlavný radca - štátna správa ochrany ovzdušia, EIA
Telefón 038/54 33 305

Ing. Michaela Rybanská

Samostatný radca - štátna správa ochrany prírody a krajiny, CITES
Telefón 038/54 33 295

Mgr. Miroslava Ševčíková

Hlavný radca - štátna vodná správa
Telefón 038/54 33 307

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy