Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. október 2019, pondelok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Vedúci odboru    
       
Ing. Milota Kustrová, PhD. - poverená vedením odboru    
Tel.č. : 044/5514959    
Email: milota.kustrova@minv.sk    
       
Podateľňa    
       
Katarína Klenková    
Tel.č.: 044/5514959    
Email: katarina.klenkova@minv.sk    
       
Úsek štátnej správy odpadového hospodárstva a závažných priemyselných havárií
       
Ing. Pavel Meňhart Ing. Jana Matejková
Tel.č. : 044/5514981 Tel.č. : 044/5514981
Email: pavel.menhart@minv.sk Email: jana.matejkova@minv.sk
       
       
Úsek štátnej vodnej správy, verejných vodovodov a kanalizácií a rybárstva
       
Ing. Juraj Moravčík    
Tel.č.: 044/5514957    
Email: juraj.moravcik2@minv.sk    
     
Ing. Mária Liptáková Ing.Milota Kustrová, PhD.
Tel.č.: 044/5514957 Tel.č.: 044/5514959
Email: maria.liptakova2@minv.sk Email: milota.kustrova@minv.sk
       
Úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvu na životné prostredie
       
Ing. Eva Čendulová Ing. Erika Pajunková
Tel.č.: 044/5514973 Tel.č.: 044/5514973
Email: eva.cendulova@minv.sk Email: erika.pajunkova@minv.sk
       
Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia    
       
Mgr. Karin Kufčáková Ing. Lubica Petrášová
Tel.č.: 044/5514957 Tel.č.: 044/5514957
Email: karin.kufcakova@minv.sk Email: lubica.petrasova@minv.sk
 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy