Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Vedúca odboru    
       
Ing. Sandra Popelářová    
Tel.č.: 044/5514959    
Email:  Sandra.Popelarova@minv.sk    
       
Podateľňa    
       
Katarína Klenková    
Tel.č.: 044/5514959    
Email: katarina.klenkova@minv.sk    
       
Úsek štátnej správy odpadového hospodárstva a závažných priemyselných havárií
       
Ing. Pavel Meňhart Ing. Jana Matejková
Tel.č. : 044/5514981 Tel.č. : 044/5514981
Email: pavel.menhart@minv.sk Email: jana.matejkova@minv.sk
       
       
Úsek štátnej vodnej správy, verejných vodovodov a kanalizácií a rybárstva
       
Mgr. Katarína Loffajová, PhD.    
Tel.č.: 044/5514957    
Email: Katarina.Loffajova@minv.sk    
     
Ing. Mária Liptáková Ing.Milota Kustrová, PhD.
Tel.č.: 044/5514957 Tel.č.: 044/5514959
Email: maria.liptakova2@minv.sk Email: milota.kustrova@minv.sk
       
Úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvu na životné prostredie
       

Ing. Lucia Rysuľová

Ing. Slavomír Kočtúch
Tel.č.:

044/5514959

Tel.č.: 044/5514973
Email:

Lucia.Rysulova@minv.sk

Email: slavomir.koctuch@minv.sk
 

 

   

Ing. Viktor Varga, PhD. 

   
Tel.č.:

 044/5514973

   
Email:

 viktor.varga@minv.sk

   
 

 

   
Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia    
       
Mgr. Karin Kufčáková Ing. Lubica Petrášová
Tel.č.: 044/5514957 Tel.č.: 044/5514957
Email: karin.kufcakova@minv.sk Email: lubica.petrasova@minv.sk
 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy