Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Sídlo výkonu práce

Nám. A. Hlinku 74, Ružomberok
Telefón 044/431 14 11

Ing.Mária JANIGOVÁ

úsek štátnej vodnej správy
Telefón 044/43 11 425

RNDr.Andrea OCHABOVÁ

úsek štátnej vodnej správy
Telefón 044/43 11 424

Ing.Milan MEDVECKÝ

úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvu na životné prostredie
Telefón 044/43 11 417

Ing.Vojtech OLOS

úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny
Telefón 044/43 11 413

Ing.Milan FILO

úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
Telefón 044/43 11 426

Beata SIDOROVÁ

úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
Telefón 044/43 11 422

Ing.Vladimír MACKO

úsek štátnej správy ochrany ovzdušia
Telefón 044/43 11 416

Jana GRAJCIAROVÁ

úsek štátnej správy ochrany ovzdušia
Telefón 044/43 11 412
 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy