Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. december 2019, nedeľa
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ul. SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice
Telefón 043/492 33 04, 0961465704
Fax 043/492 33 04

Kontakty
Meno Funkcia Telefón Č.kanc.   E-mail
Ing. Viera Moskaľová vedúca odboru 043/4923304  0961465704 fax:043/4923304 519 Viera.Moskalova@minv.sk
Ing. Tatiana Kucháriková úsek ochrany ovzd., EIA,priem.havárie 0961465703 502 Tatiana.Kucharikova@minv.sk
Mgr. Milena Pareničková úsek odpadovaného hospodárstva 0961465705 501 Milena.Parenickova@minv.sk
Ing. Lucia Siekelová úsek ochrany vôd 0961465705  519 Lucia.Siekelova@minv.sk

 

„SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu“ v rámci stavby Dopravná a technická infraštruktúra pre IBV TÚF 1, Mošovce (PDF, 1 MB)

Informačný systém na posudzovanie vplyvov na životné prostredie

 

V Z O R Y   T L A Č Í V

Žiadosť na vydanie dodatočného vodoprávneho povolenia (DOCX, 29 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (DOCX, 21 kB)

Žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia (DOCX, 29 kB)

  

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy