Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. august 2020, utorok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ul. SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice
Telefón 043/492 33 04, 0961465704
Fax 043/492 33 04

Kontakty
Meno Funkcia Telefón Č.kanc.   E-mail
Ing. Viera Moskaľová vedúca odboru 043/4923304  0961465704 fax:043/4923304 519 Viera.Moskalova@minv.sk
Ing. Tatiana Kucháriková úsek ochrany ovzd., EIA,priem.havárie 0961465703 502 Tatiana.Kucharikova@minv.sk
Mgr. Milena Pareničková úsek odpadovaného hospodárstva 0961465705 501 Milena.Parenickova@minv.sk
Ing. Lucia Siekelová úsek ochrany vôd 0961465705  519 Lucia.Siekelova@minv.sk

 

Informácia pre verejnosť: „Remeselný pivovar Hluškár“ (PDF, 43 kB)

Územný plán mesta Turčianske Teplice, Zmeny a doplnky č. 1 (PDF, 53 kB)

 

Informačný systém na posudzovanie vplyvov na životné prostredie

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy