Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Vedúci odboru

Jágerský Vojtech, RNDr.

vedúci odboru
Telefón 0961-635 753

Oblasti výkonu štátnej správy

Jágerský Vojtech, RNDr.

štátna ochrana prírody a krajiny
Telefón 0961-635 753

Fürstová Andrea, Ing.

štátna vodná správa
Telefón 0961-635 754

Rojíková Katarína, Ing.

štátna správa v odpadovom hospodárstve
Telefón 0961-635 756

Kuricová Valéria, Ing.

štátna správa ochrany ovzdušia
Telefón 0961-635 755

Tóthová Iveta, Ing.

štátna vodná správa
Telefón 0961-635 758