Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2019, pondelok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Zamestnanci

Ing. Jozef Slovík

vedúci odboru
Telefón 052/7871 920

 

Úsek štátnej správy odpadového hospodárstva

Ing. Peter Jelen

odborný radca
Telefón 052/7871 925

Ing. Janka Kňazovická

odborný radca
Telefón 052/7871 925

 

Úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny

Ing. Lucia Bernathová

odborný radca (posudzovanie vplyvov na životné prostredie)
Telefón 052/7871 921

Ing. Antonín Haratyk

odborný radca
Telefón 052/7871 927

Mgr. Juliána Bobáková

odborný radca
Telefón 052/7871 927

 

Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia

Ing. Adriana Čontošová, Csc.

odborný radca
Telefón 052/7871 923

 

Úsek štátnej vodnej správy

Ing. Slavomíra Lajošová

odborný radca
Telefón 052/7871 921

Ing. Jaroslav Hamrák

odborný radca
Telefón 052/7871 928

Mgr. Martin Bálint

odborný radca
Telefón 052/7871 926
 

 

                       Úradné hodiny
 Pondelok  od 8:00 hod.  do 15:00 hod.
 Utorok  od 8:00 hod.  do 15:00 hod.
 Streda  od 8:00 hod.  do 17:00 hod.
 Štvrtok  od 8:00 hod.  do 15:00 hod.
 Piatok  od 8:00 hod.  do 14:00 hod.

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy