Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2020, sobota
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Sídlo výkonu práce

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7871921

Zamestnanci

Ing. Jozef Slovík

vedúci odboru
Telefón 052/7871 920

 

Úsek štátnej správy odpadového hospodárstva

Ing. Peter Jelen

hlavný radca
Telefón 052/7871 925

Ing. Mária Bodyová

hlavný radca
Telefón 052/7871 925

 

Úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny

Ing. Lucia Bernathová

hlavný radca (posudzovanie vplyvov na životné prostredie)
Telefón 052/7871 921

Ing. Antonín Haratyk

hlavný radca
Telefón 052/7871 927

Mgr. Juliána Bobáková

samostatný radca
Telefón 052/7871 927

 

Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia

Ing. Adriana Čontošová, Csc.

hlavný radca
Telefón 052/7871 923

 

Úsek štátnej vodnej správy

Ing. Slavomíra Lajošová

hlavný radca
Telefón 052/7871 929

Ing. Viktória Jakubčová

hlavný radca
Telefón 052/7871 928
 

 

                       Úradné hodiny
 Pondelok  od 8:00 hod.  do 15:00 hod.
 Utorok  od 8:00 hod.  do 15:00 hod.
 Streda  od 8:00 hod.  do 17:00 hod.
 Štvrtok  od 8:00 hod.  do 15:00 hod.
 Piatok  od 8:00 hod.  do 14:00 hod.

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy