Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Sídlo výkonu práce

Hurbanova 21, Senec

Ing. Beáta Adameová

vedúca odboru
Telefón 02/40202478, mobil: 0910 980157

Ing. Jarmila Oršulová

odpadové hospodárstvo
Telefón 02/40202480

Mgr. Martina Víťazková

ochrana prírody a krajiny
Telefón 02/40202448

Ing.Hedviga Guldanová, PhD.

posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Telefón 02/40202485

Mgr. Ildikó Slováková

ochrana ovzdušia
Telefón 02/40202447

Ing. Jana Kellová

štátna vodná správa
Telefón 02/40202449

Ing. Lenka Poliaková

štátna vodná správa
Telefón 02/40202449

Ing. Blanka Rybariková

štátna vodná správa
Telefón 02/40202426

Ing. Lívia Agárdy

odpadové hospodárstvo a posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Telefón 02/40202480

Mgr. Michaela Kanišová

odpadové hospodárstvo
Telefón 02/40202450

Mgr. Katarína Belavá

štátna vodná správa
Telefón 02/40202450

Ing. Tomáš Grach

posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Telefón 02/40202485

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy