Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Sídlo výkonu práce - klientské centrum

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
Telefón 057/3215702

  

Ing. Anton Olah

vedúci odboru
Telefón 057/4861590, 0915915809

Ing. Jana Baková

hlavný radca
Telefón 057/4861593

Mgr. Miroslav Gallik

hlavný radca
Telefón 057/4861597

Ing. Zuzana Dobranská

hlavný radca
Telefón 057/4861596

Ing. Ján Kmec

hlavný radca
Telefón 057/4861592

Ing. Ján Jevín

hlavný radca
Telefón 057/4861595

Ing. Erika Sabolová

samostatný radca
Telefón 057/4861594