Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. august 2020, štvrtok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Sídlo výkonu práce

Nám. Majstra Pavla 59, Levoča
Telefón 053/44 11 825, mobil: 0915 395 925
Fax 053/44 71 430

 

Mgr. Blanka Forraiová

hlavný radca - vedúci odboru, štátna vodná správa
Telefón 053/44 11 825, mobil: 0915 395 925

NT.OULE.OSZP@minv.sk   oszp.le@minv.sk

 

Ing. Eva Hasajová

hlavný radca, štátna správa ochrany prírody a krajiny, posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Telefón 053/44 11 825

Mgr. Dávid Tomko-Králo

hlavný radca, štátna vodná správa, verejná správa verejných vodovodov a verejných kanalizácií, štátna správa ochrany pred povodňami, rybárstvo
Telefón 053/44 11 825

Ing. Zuzana Kleščová

hlavný radca, štátna správa odpadového hospodárstva, štátna správa ochrany ovzdušia
Telefón 053/44 11 825

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy