Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Informácie odboru starostlivosti o životné prostredie

 

Úradné hodiny

Pondelok

8.00 - 15.00

Utorok

8.00 - 15.00

Streda

8.00 - 17.00

Štvrtok

8.00 - 15.00

Piatok

8.00 - 14.00

 

 

vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie

Ing. Stanislav Girašek

Telefón 051/4880334

 


štátna správa vodného hospodárstva, štátna správa ochrany prírody a krajiny

Ing. Slavomír Čekan

Telefón 051 4880366

 

štátna správa vodného hospodárstvaštátna spáva ochrany ovzdušia

Ing. Daniel Urda

Telefón 051 4880 366

 

štátna správa odpadového hospodárstva, posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA,SEA)

Ing. Jana Štieberová

Telefón 051 4880 357