Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. október 2020, piatok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

 

 

Ing. Ján Harmaňoš

vedúci odboru
Telefón 057/7685637
Fax 057/7685637

Ing. Anton Lojan

hlavný radca
Telefón 057/7685637
Fax 057/7685637

Ing. Marta Regecová

hlavný radca
Telefón 057/7685637
Fax 057/7685637

Ing. Jozef Kudravý

hlavný radca
Telefón 057/7685637
Fax 057/7685637

Ing. Juliána Kirňáková

hlavný radca
Telefón 057/7685637
Fax 057/7685637

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy