Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Sídlo výkonu práce

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Telefón Telefónne čísla v časti Zamestnanci

Spoločné činnosti (PDF, 44 kB)

Náplň činnosti odboru (PDF, 91 kB)

E- mailová adresa pre odbor : oszp.za@minv.sk

E- mailová adresa pre oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja : oszp.opk.za@minv.sk

E- mailová adresa pre oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja  : oszp.ssvk.za@minv.sk

E- mailová adresa pre oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia : oszp.op.za@minv.sk

E- mailová adresa pre hlásenia o povodniach adresa: povodne.za@minv.sk

Dokumenty 

Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti prírodnej rezervácie Medzi bormi na roky 2018-2047 a žiadosť o informavanie verejnosti zverejnené 01.10.2019 (PDF, 5 MB)

Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Chočské vrchy na roky 2019 — 2048 zverejnené dňa 01.03.2019 (PDF, 4 MB)

Oznámenie o zverejnení záznamu z verejného prerokovania návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Chočské vrchy na roky 2019 — 2048 zverejnené dňa 19.02.2019 (PDF, 1 MB)

Záznam z verejného prerokovania návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Chočské vrchy na roky 2019 — 2048 zverejnené dňa 19.02.2019 (PDF, 1 MB)

Program starostlivosti - Jaskyňa Okno zverejnené dňa 05.12.2017 (PDF, 1 MB)

Program starostlivosti - Jaskyňa Okno - lokatita projektu zverejnené dňa 05.12.2017 (PDF, 1 MB)

Program starostlivosti - Jaskyňa Okno - návrh opatrení zverejnené dňa 05.12.2017 (PDF, 2 MB)

Upovedomenie  o  začatí  konania o obmedzení  vstupu  verejnosti do častí Tatranského národného parku v záujme ochrany prírody a krajiny podľa  $19 ods. 4 zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,sezónna uzávera") zverejnené dňa 30.08.2017 (PDF, 459 kB)

Situačná mapa turistických chodníkov v TANAP-e navrhovaných pre zimnú turistickú uzáveru zverejnené dňa 30.08.2017 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o prerokovaní Programu záchrany Národnej prírodnej pamiatky Vrbické pleso a žiadosť o informovanie verejnosti zverejnené dňa 17.08.2017 (PDF, 505 kB)

Program záchrany NPP Vrbické pleso zverrejnené dňa 17.08.2017 (PDF, 505 kB)

Geometrický plán NPP Vrbické pleso zverejnené dňa 17.08.2017 (PDF, 98 kB)

Program záchrany NPP Vrbické pleso -príloha č. 2 zverejnené dňa 17.08.2017 (PDF, 99 kB)

Program záchrany NPP Vrbické pleso -príloha č. 3 zverejnené dňa 17.08.2017 (PDF, 2 MB)

Program záchrany NPP Vrbické pleso -príloha č. 4 zverejnené dňa 17.08.2017 (PDF, 2 MB)

Program záchrany NPP Vrbické pleso -príloha č. 5 zverejnené dňa 17.08.2017 (PDF, 2 MB)

Program záchrany NPP Vrbické pleso -príloha č. 6 zverejnené dňa 17.08.2017 (PDF, 202 kB)

Program záchrany NPP Vrbické pleso -príloha č. 7 zverejnené dňa 17.08.2017 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o prerokovaní Programu záchrany PP Jaskyňa Večná robota zverejnené dňa 14.07.2017 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o prerokovaní Programu záchrany PP Jaskyňa Muráň 1, zverejnené dňa 14.07.2017 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o prerokovaní Programu záchrany PP Kraľovianska horná jaskyňa v Sokole, zverejnené dňa 14.07.2017 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o prerokovaní Programu starostlivosti o Národnú prírodnú pamiatku Jaskyňa Zápoľná, zverejnené dňa 14.07.2017 (PDF, 3 MB)

Oznámenie o prerokovaní Programu starostlivosti o Národnú prírodnú pamiatku Demänovské jaskyne, zverejnené dňa 14.07.2017 (PDF, 7 MB)

Program záchrany - Jaskyňa Večná robota, zverejnené dňa 14.07.2017 (PDF, 633 kB)

Program záchrany - Kraľovianska horná jaskyňa v Sokole, zverejnené dňa 11.07.2017 (PDF, 621 kB)

Program záchrany - Jaskyňa Muráň 1, zverejnené dňa 11.07.2017 (PDF, 455 kB)

Program starostlivosti o Národnú prírodnú pamiatku - Jaskyňa Zápoľná, zverejnené dňa 11.07.2017 (PDF, 3 MB)

Program starostlivosti o Národnú prírodnú pamiatku - Demänovské jaskyne, zverejnené dňa 11.07.2017 (PDF, 5 MB)

ZOZNAM VYHRADENÝCH MIEST V TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU zverejnené dňa 14.06.2017 (PDF, 2 MB)

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy