Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Odbor starostlivosti o životné prostredie 

Sídlo výkonu práce

Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
Telefón 056/6280511, 056/6425035
Fax 056/644 16 93

 

Úradné hodiny
Pondelok 8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.00

Ing. Marián Zolovčík

Vedúci odboru
Telefón 056/6280 512

Ing. Tatiana Krajníková

Štátna vodná správa
Telefón 056/6280 519

Ing. Vladimír Kopasek

Štátna správa odpadového hospodárstva
Telefón 056/6280 515

RNDr. Iveta Pristašová

Štátna správa odpadového hospodárstva
Telefón 056/6280 517

Ing. Miroslava Magurová

Štátna správa ochrany ovzdušia
Telefón 056/6280 516

JUDr. Svetluša Miľová

Štátna správa ochrany prírody a krajiny
Telefón 056/6280 523

Ing. Mária Šimková

Štátna správa environmentálnych rizík
Telefón 056/6280 514

Ing. Zuzana Polláková

Štátna správa ochrany prírody a krajiny
Telefón 056/6280 521

Ing. Katarína Sabová

Štátna vodná správa
Telefón 056/6280 522